Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2019
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti os.údajov
345
0,00 € ISIT Slovakia, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
3. Apríl 2019
Licenčná zmluva
342
600,00 € Ing. Emilia Košuthová Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
22. Marec 2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny
341
0,00 € Slovakia Energy, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
6. December 2018
Dodatok č.II k nájomnej zmluve
339
0,00 € Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
6. December 2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
340
0,00 € Slovak telekom,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
12. November 2018
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu
338
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
11. Október 2018
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
873705032-3-2018-NZKN
75,00 € Železnice Slovenskej republiky Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov
9. Október 2018
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
337
0,00 € Advokátska kancelária JUDr.Michal Rosina, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
4. Október 2018
Výpoveď zmluvy
334
0,00 € Slovak telekom,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
4. Október 2018
Rámcová dohoda
335
0,00 € FALCO,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
4. Október 2018
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na tech.plyny
362240044
0,00 € Linde Gas k.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
7. Jún 2018
Kúpna zmluva
332
0,00 € COOP TRENPEK, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
28. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní komplexných služieb v oblasti os.údajov
IS00518
0,00 € ISIT Slovakia, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
5. Apríl 2018
Zmluva o akceptácii platobných kariet
N9629-01/2018
0,00 € Všeobecná úverová banka,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
22. Marec 2018
Zmluva o dielo
329
0,00 € MSX,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
20. Marec 2018
Licenčná zmluva
328
600,00 € Ing.Emília Košuthová Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
8. Február 2018
Zmluva o dielo
327
5 500,00 € Sláma Jiří - EXBYT+ Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
6. Február 2018
Dodatok ku kúpnej zmluve
Dodatok č. 1
0,00 € Agrokombinát a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
6. Február 2018
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 15.12.2016
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
0,00 € Odborový zväz PŠaV na Slovensku Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
6. Február 2018
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti zmluvy
324
0,00 € MEDCARE, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov