Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
POZ 342/2024
46 800,00 € bioMérieux CZ, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
11. Jún 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní sťahovacích služieb
POZ 340/2024
81 486,00 € Ing. Peter Zehnal Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
11. Jún 2024
Rámcová dohoda
POZ 341/2024
119 684,25 € VIDRA a spol. s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
7. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 339/2024
0,00 € Petra Krajčiová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
7. Jún 2024
Dohoda o započítaní pohľadávok
POZ 338/2024
3 789,34 € EKOPLANT s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
6. Jún 2024
Zmluva o využívaní a poskytovaní služieb technológií umelej inteligencie
POZ 334/2024
0,00 € DATAMED, SIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
6. Jún 2024
Smlouva o zabezpečení letní studijní odborné praxe
POZ 335/2024
0,00 € 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
6. Jún 2024
Kúpna zmluva
POZ 336/2024
72,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
6. Jún 2024
Servisná zmluva
POZ 333/2024
2 875,00 € ISOHELP s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
6. Jún 2024
Zmluva o klinickom skúšaní
POZ 337/2024
0,00 € Cromsource Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
5. Jún 2024
Zmluva o odbornej pomoci č. 11/2024/JLF/ŠO
POZ 331/2024
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
5. Jún 2024
Dohoda o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v svislosti s prechodom činnosti zamestnávateľa
POZ 332/2024
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
4. Jún 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 329/2024
100,00 € Nemocnica s poliklinikou Revúca, n.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
4. Jún 2024
Zmluva o dielo
POZ 330/2024
5 636 613,85 € D.M.V. s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Jún 2024
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 číslo 205/2024
POZ 326/2024
81 936,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Jún 2024
Dohoda o absolvovaní odbornej praxe zdravotníckeho pracovníka
POZ 328/2024
180,00 € MUDr. Michal Bojnický Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. Jún 2024
Zmluva o odbornej praxi študenta
POZ 327/2024
0,00 € Bruno Fodor Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
31. Máj 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 325/2024
200,00 € Univerzitná nemocnica Martin Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
30. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
POZ 324/2024
0,00 € Národná transfúzna služba SR Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
30. Máj 2024
SERVISNÁ ZMLUVA
POZ 323/2024
999,96 € TESLA Blue Planet s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica