Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2023
Obnova MŠ na Fedinovej č.7, Bratislava - II. etapa AREÁL
441/2023
25 190,96 € OCTAGO, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Jún 2023
Nájomná zmluva Dni Petržalky
431/2023
18 900,00 € Závodisko, š.p. Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Jún 2023
Dopracovanie súťažného návrhu
438/2023
300,00 € Moravčík Samuel Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 Zmluvy o ubytovaní - zmena izby - František Ovečka
435/2023
0,00 € Ovečka František Mestská časť Bratislava-Petržalka
1. Jún 2023
Prevod vlastníckeho práva - hnuteľnosť "mobilné klzisko" a kúpna cena
432/2023
48 639,36 € Mestská časť Bratislava - Ruži Mestská časť Bratislava-Petržalka
1. Jún 2023
Nájom užívania predajného stánku č.22 na trhovisku Mlynarovičova
434/2023
237,00 € Thanh Tran Kim Mestská časť Bratislava-Petržalka
31. Máj 2023
Nájomná zmluva č. 45/EU/2023
45/EU/2023
18 900,00 € Závodisko, š. p. Mestská časť Bratislava-Petržalka
31. Máj 2023
Zmluva o grantovom účte
429/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Máj 2023
zabezpečenie dodávky pripravenej stravy (Jedla)
428/2023
248 400,00 € CITY Gastro s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
25. Máj 2023
Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy
417/2023
0,00 € Okienkovo, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
25. Máj 2023
Učíme sa moderne a kvalitne (Základná škola Prokofievova 5)
410/2023
102 575,00 € Ministerstvo investícii, regio Mestská časť Bratislava-Petržalka
25. Máj 2023
NZ 09-40-2023 garáž Rovniankova Toldy Michal
418/2023
840,00 € Toldy Michal Mestská časť Bratislava-Petržalka
25. Máj 2023
NZ 09-38-2023 garáž Rovniankova Želinka Martin
419/2023
900,00 € ŽELINKA MARTIN Mestská časť Bratislava-Petržalka
25. Máj 2023
NZ 09-34-2023 garáž Mlynarovičova Vagovič Marek
416/2023
840,00 € Vagovič Marek Mestská časť Bratislava-Petržalka
25. Máj 2023
Dielničky
425/2023
1 500,00 € Bocianiky Mestská časť Bratislava-Petržalka
24. Máj 2023
NZ NP 09-28-2023 Gercenova Leško Matej
408/2023
852,00 € Matej Leško Mestská časť Bratislava-Petržalka
24. Máj 2023
NZ 09-36-2023 garáž Rovniankova Stašák Lukáš
415/2023
961,20 € STAŠÁK LUKÁŠ Mestská časť Bratislava-Petržalka
24. Máj 2023
Inzercia v samosprávnom periodiku Naša Petržalka
406/2023
14 400,00 € Veolia Energia Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
24. Máj 2023
NZ 09-29-2023 NP gercenova Proxin
409/2023
1 008,12 € Proxin, s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
24. Máj 2023
NZ 09-33-2023 garáž MlynarovičovaMilán Branislav
412/2023
840,00 € Milán Branislav Mestská časť Bratislava-Petržalka