Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
uverejnenie inzercie v novinách Naša Petržalka
872/2023
30 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
862/2023
10,00 € Murín Marek Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
861/2023
10,00 € Dujsík Róbert Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
853/2023
10,00 € PANÁČKOVÁ IRENA Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
877/2023
10,00 € Herka Peter Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
842/2023
10,00 € Šimeková Ivana Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
851/2023
10,00 € Gažovičová Lucia Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
864/2023
10,00 € Jánoš Martin Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. November 2023
Dohoda o refakturácií nákladov za odber el. energie 11/2023
869/2023
0,00 € GIB Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. November 2023
NZ Vlastníci bytov a NP v BD Mlynarovičova 13, 15 NZ 09-118-2023
873/2023
16,58 € Bytový podnik Petržalka, s.r.o Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
878/2023
10,00 € Deák Michal Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
845/2023
10,00 € ČERHITOVÁ LUCIA Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
843/2023
10,00 € HÝLL MARTIN Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
850/2023
10,00 € Segečová VERONIKA Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu - Petržalské Vianočné trhy 202
774/2023
500,00 € Občianske združenie POLENO Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
816/2023
10,00 € KOCHAN GREGOR Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Prenájom multifunkčných zariadení a tlačiarní pre objekty Mestskej čas
784/2023
645 120,00 € Z + M servis a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
825/2023
10,00 € SÝKOROVÁ MONIKA Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
824/2023
10,00 € Klabník Alexander Ing. Mestská časť Bratislava-Petržalka
27. November 2023
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (notebook)
823/2023
10,00 € KAČÍREK ĽUBOŠ Mestská časť Bratislava-Petržalka