Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
370/2024
0,00 € Wolters Kluwer SR s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Máj 2024
Oáza bylinkovej vône a vtáčieho spevu
361/2024
2 730,00 € Združenie rodičov MŠ Lietavská Mestská časť Bratislava-Petržalka
14. Máj 2024
založenie partnerstva a dohoda zmluvných strán o podmienkach vzájomne
323/2024
2 490,00 € TJ SLAVOJ OVSIŠTE Mestská časť Bratislava-Petržalka
14. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243398_Z
13 598,00 € JURIGA spol. s r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
14. Máj 2024
Nájom užívania predajného stánku č.6 na trhovisku Mlynarovičova
360/2024
189,50 € Juraj Bölcs Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Máj 2024
Stredovek v Sade
358/2024
3 077,00 € GASTON TRG Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Máj 2024
Od Tatier k Dunaju 2024
356/2024
3 444,00 € Pohyb ako dar Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
357/2024
3 643,00 € Ulita Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Máj 2024
55. výročie FS Ekonóm
359/2024
2 190,00 € UFS Ekonóm o.z. Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
ISSA PLACE TO BE
337/2024
2 961,00 € Občianske združenie Tancuj s n Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
344/2024
3 657,00 € DOMKA - Združenie saleziánskej Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotáciena činnosť
350/2024
3 592,00 € Občianske združenie Prima Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
nebytový priestor č. 904, Strečnianska 12,14,16,18,
353/2024
20,00 € Bratislavský spolok nepočujúci Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
Aktívny areál CZŠ Narnia pre Petržalku
354/2024
1 599,00 € Brána do Narnie Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
Športový gymnasticý tábor – Aurora Camp
336/2024
4 041,00 € AURORA International Sport Clu Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
347/2024
2 825,00 € Konduktor Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 31/2023/3826 - Tibor Kováč
340/2024
160,00 € Kováč Tibor Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
349/2024
3 871,00 € Slovenský skauting, 13. zbor B Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
348/2024
1 162,00 € Plavecký Klub ORCA Bratislava Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2024
Obnova monumentálnej maľby Znaky Bratislavy na Blagoevovej ulici
346/2024
3 683,00 € Konduktor Mestská časť Bratislava-Petržalka