Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
Apríl
2022
Príkazná zmluva
79/2022
30,00 € prof. MUDr. Milan Profant, CSc. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
12.
Apríl
2022
Zmluva o výpožičke
78/2022
0,00 € Za Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
7.
Apríl
2022
Rámcová dohoda
Z20222804_Z
8 040,00 € Ing. Eva Bašistová VENTEX Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31.
Marec
2022
Rámcová dohoda č. P06/2021
73/2022
Doplnená
374 860,85 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31.
Marec
2022
Rámcová dohoda
Z20222528_Z
47 998,80 € Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31.
Marec
2022
Rámcová kúpna zmluva č. P08/2021
76/2022
Doplnená
221 486,95 € ZELEX s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31.
Marec
2022
Rámcová dohoda č. P04/2021
72/2022
Doplnená
334 210,09 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31.
Marec
2022
Rámcová kúpna zmluva č. P02/2021
70/2022
Doplnená
140 982,71 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31.
Marec
2022
Rámcová kúpna zmluva č. P01/2021
69/2022
Doplnená
290 422,78 € Mik s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31.
Marec
2022
Rámcová dohoda č. P03/2021
71/2022
Doplnená
68 313,86 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31.
Marec
2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 2127/2021
77/2022
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31.
Marec
2022
Rámcová kúpna zmluva č. P07/2021
75/2022
Doplnená
16 815,78 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31.
Marec
2022
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
68/2022
300,00 € JUDr. Mgr. Mikuláš Blaško Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31.
Marec
2022
Rámcová dohoda
Z20222639_Z
16 834,80 € KORAKO plus, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30.
Marec
2022
Zmluva o dielo revízia tlakových nádob
65/2022
5 186,00 € Ing. Libor Pažitný - OPTEZ Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30.
Marec
2022
Kúpna zmluva
Z20222161_Z
79 644,80 € PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30.
Marec
2022
Zmluva o výpožičke
66/2022
0,00 € Medtronic Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
25.
Marec
2022
Darovacia zmluva
56/2022
0,00 € Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava a jej Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce sv. Ladislava Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21.
Marec
2022
Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy Z20221542_Z
53/2022
0,00 € WINTOPERK, s.r.o Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21.
Marec
2022
DODATOK č. 1 ku KZ č.Z202121439_Z
54/2022
0,00 € Zbazy, s.r.o Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »