Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4324/2023
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4311/2023
0,00 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4590/2023
0,00 € EGAMED, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4267/2023
0,00 € HARTMANN- RICO spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4390/2023
0,00 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4460/2023
0,00 € DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4359/2023
0,00 € RADIX MEDICAL spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4494/2023
0,00 € BFF Central Europe s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4518/2023
0,00 € R A D I X spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4295/2023
0,00 € Národná transfúzna služba SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4446/2023
0,00 € GlobalMed a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3751/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
23. Jún 2023
Rámcová dohoda
Z20236166_Z
13 198,80 € KORAKO plus, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
23. Jún 2023
Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
Z20235703_Z
0,00 € abaWood, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Jún 2023
Rámcová dohoda
Z20236034_Z
33 192,00 € LUMAX, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20235703_Z
1 800,00 € abaWood, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Jún 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č.31052023 o nájme výdajníkov vody, službách a zabezpečení dodávok balenej pitnej vody Aqua Natura.
31052023
0,00 € Aquaservis Slovakia a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
9. Jún 2023
ZMLUVA O SERVISE A PREVÁDZKOVEJ PODPORE PRE INŠTALOVANÉ ZARIADENIA MEDICAL
08062023
125 280,00 € S & T CEE Holding s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. Jún 2023
Rámcová zmluva VO04042023
04042023
35 136,00 € BIBIONE s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. Jún 2023
Servisná zmluva
05062023/1
128 980,08 € Surgitech s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky