Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2023
Príkazná zmluva
222/2023
30,00 € Júlia Galdunová, Dis.art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
19. Jún 2023
Príkazná zmluva
221/2023
300,00 € Mgr. Peter Kováč Spišské kultúrne centrum a knižnica
19. Jún 2023
Príkazná zmluva
223/2023
300,00 € Mgr. Dominika Hrušovská Spišské kultúrne centrum a knižnica
19. Jún 2023
Príkazná zmluva
227/2023
175,00 € Mgr. Simona Simčáková Spišské kultúrne centrum a knižnica
19. Jún 2023
Príkazná zmluva
228/2023
50,00 € Jozef Zajac, ml. Spišské kultúrne centrum a knižnica
19. Jún 2023
Príkazná zmluva
215/2023
300,00 € Mgr. Marcela Maniaková Spišské kultúrne centrum a knižnica
19. Jún 2023
Príkazná zmluva
220/2023
30,00 € Karina Terézia Smolková Spišské kultúrne centrum a knižnica
19. Jún 2023
Príkazná zmluva
224/2023
250,00 € Doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
19. Jún 2023
Príkazná zmluva
225/2023
200,00 € Doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
15. Jún 2023
Príkazná zmluva
205/2023
35,00 € Mariana Štrauchová Spišské kultúrne centrum a knižnica
9. Jún 2023
Príkazná zmluva
183/2023
30,00 € PaedDr. Štefan Šimko Spišské kultúrne centrum a knižnica
7. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 2/2023 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
2/2023
Doplnená
28 298,28 € Eraled s.r.o. Spišské kultúrne centrum a knižnica
30. Máj 2023
Zmluva o výpožičke výstavných exponátov
23047
0,00 € BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti  Spišské kultúrne centrum a knižnica
29. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 01/2023 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
01/2023
Doplnená
28 815,34 € PE.GA.S.,s.r.o. Spišské kultúrne centrum a knižnica
25. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.8/2023
162/2023
150,00 € Katarína Kišidayová DiS.,art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
25. Máj 2023
Príkazná zmluva
171/2023
30,00 € Mgr. Pavol Stranovský, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
25. Máj 2023
Príkazná zmluva
172/2023
150,00 € Ing. Ján Čarnogurský Spišské kultúrne centrum a knižnica
25. Máj 2023
Príkazná zmluva
161/2023
180,00 € Mgr. Marianna Svoreňová Spišské kultúrne centrum a knižnica
25. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.7/2023
160/2023
170,00 € Bc. Henrich Pittner Spišské kultúrne centrum a knižnica
18. Máj 2023
Príkazná zmluva
153/2023
100,00 € Roman Blaško Spišské kultúrne centrum a knižnica