Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2023
Príkazná zmluva
153/2023
100,00 € Roman Blaško Spišské kultúrne centrum a knižnica
18. Máj 2023
Príkazná zmluva
157/2023
100,00 € RNDr. Pavol Chromý Spišské kultúrne centrum a knižnica
18. Máj 2023
Príkazná zmluva
155/2023
350,00 € Peter Dobrovský Spišské kultúrne centrum a knižnica
18. Máj 2023
Príkazná zmluva
152/2023
30,00 € Mária Podhorányiová Spišské kultúrne centrum a knižnica
18. Máj 2023
Príkazná zmluva
156/2023
400,00 € Bc. Lukáš Frankovič Spišské kultúrne centrum a knižnica
18. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 6/2023
158/2023
150,00 € Ing. Katarína Gillerová Spišské kultúrne centrum a knižnica
17. Máj 2023
Príkazná zmluva
137/2023
150,00 € MgA. Dávid Doroš Spišské kultúrne centrum a knižnica
17. Máj 2023
Príkazná zmluva
136/2023
30,00 € PaedDr. Štefan Šimko Spišské kultúrne centrum a knižnica
17. Máj 2023
Príkazná zmluva
133/2023
150,00 € Mgr.art. Lukáš Marhefka Spišské kultúrne centrum a knižnica
17. Máj 2023
Príkazná zmluva
138/2023
30,00 € Mgr. Silvia Šimová Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.4/2023
PZ 116/2023 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.4/2023
200,00 € Dominika Pittnerová Dis.art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Príkazná zmluva
112/2023
30,00 € Mgr. Silvia Šimová Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 3/2023
PZ 115/2023 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 32023
200,00 € Bc. Martina Ťasková Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Príkazná zmluva
117/2023
150,00 € Mgr.art. Julián Bosák Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Príkazná zmluva
119/2023
150,00 € Mgr.art. Lukáš Marhefka Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.4/2023
PZ 123/2023 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 4/2023
700,00 € Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.2/2023
PZ 114/2023, Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 2/2023
0,00 € Katarína Kišidayová DiS.,art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Príkazná zmluva
121/2023
180,00 € Mgr. Peter Kováč Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Príkazná zmluva
126/2023
700,00 € Mgr. Ľubica Bekéniová Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Príkazná zmluva
105/2023
400,00 € Filip Žiga DiS.art Spišské kultúrne centrum a knižnica