Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2022
Príkazná zmluva
330/2022
0,00 € Ing. Matej Pisarčík Spišské kultúrne centrum a knižnica
2. November 2022
Príkazná zmluva
290/2022
100,00 € Petra Olejníková Spišské kultúrne centrum a knižnica
27. Október 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme didaktickej techniky
02/2022
0,00 € PhDr. Eva Kacejová Spišské kultúrne centrum a knižnica
13. Október 2022
Príkazná zmluva
311/2022
125,00 € Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
13. Október 2022
Príkazná zmluva
312/2022
125,00 € Doc.PhDr. Peter Karpinský, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
11. Október 2022
Príkazná zmluva
318/2022
150,00 € Jana Pronská Spišské kultúrne centrum a knižnica
7. Október 2022
Príkazná zmluva
315/2022
50,00 € Mária Podhorányiová Spišské kultúrne centrum a knižnica
7. Október 2022
Príkazná zmluva
304/2022
30,00 € Mgr. Pavol Stranovský, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
7. Október 2022
Príkazná zmluva
314/2022
40,00 € Ing. Matej Pisarčík Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. Október 2022
Príkazná zmluva
309/2022
350,00 € Filip Žiga DiS.art Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. Október 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
01/2022
75,00 € Základná umelecká škola Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. Október 2022
Príkazná zmluva
310/2022
160,00 € Miroslav Beck Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. Október 2022
Príkazná zmluva
313/2022
30,00 € PaedDr. Štefan Šimko Spišské kultúrne centrum a knižnica
22. September 2022
Príkazná zmluva
297/2022
100,00 € Jana Kiseľová Spišské kultúrne centrum a knižnica
22. September 2022
Príkazná zmluva
293/2022
200,00 € Jana Micenková Spišské kultúrne centrum a knižnica
22. September 2022
Príkazná zmluva
299/2022
100,00 € Anna Kačírová Spišské kultúrne centrum a knižnica
22. September 2022
Príkazná zmluva
298/2022
100,00 € Zuzana Dirová Spišské kultúrne centrum a knižnica
22. September 2022
Príkazná zmluva
300/2022
100,00 € Mgr. Lukáš Mackovjak Spišské kultúrne centrum a knižnica
14. September 2022
Zmluva o dielo
1/2022
950,00 € KESON-ZV, s.r.o. Spišské kultúrne centrum a knižnica
14. September 2022
Zmluva o dielo
2/2022
7 985,49 € Garčalová Božena - RODAS Spišské kultúrne centrum a knižnica