Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
103/2023
150,00 € Ing. Matej Pisarčík Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
101/2023
130,00 € Mgr. Metod Rakár Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
93/2023
30,00 € Mária Podhorányiová Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
81/2023
125,00 € Ján Petrík Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
73/2023
120,00 € Mgr. Marianna Svoreňová Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.1/2023
75/2023
100,00 € Dominika Pittnerová Dis.art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
12. Apríl 2023
Príkazná zmluva
83/2023
50,00 € PaedDr. Štefan Šimko Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Marec 2023
Príkazná zmluva
64/2023
120,00 € Mgr.art. Petra Macejková DiS.art Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Marec 2023
Príkazná zmluva
72/2023
30,00 € PaedDr. Štefan Šimko Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Marec 2023
Príkazná zmluva
63/2023
120,00 € Mgr.art. Marek Lupták Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.1/2023
52/2023
180,00 € Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
15. Marec 2023
Príkazná zmluva
56/2023
30,00 € Mária Podhoirányiová Spišské kultúrne centrum a knižnica
14. Marec 2023
Príkazná zmluva
55/2023
30,00 € PhDr. Martin Furmanik, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
14. Marec 2023
Príkazná zmluva
60/2023
100,00 € Ing. Dušan Holovej Spišské kultúrne centrum a knižnica
14. Marec 2023
Príkazná zmluva
61/2023
100,00 € Mgr. Renáta Novotná Markovičová Spišské kultúrne centrum a knižnica
14. Marec 2023
Príkazná zmluva
54/2023
30,00 € Mgr. Silvia Šimová Spišské kultúrne centrum a knižnica
14. Marec 2023
Príkazná zmluva
59/2023
100,00 € Pavel Smejkal, MgA. Spišské kultúrne centrum a knižnica
2. Marec 2023
Príkazná zmluva
20/2023
40,00 € OZ ZIPS Spišské kultúrne centrum a knižnica
2. Marec 2023
Príkazná zmluva
21/2023
40,00 € Ladislav Vikartovský Spišské kultúrne centrum a knižnica
17. Február 2023
Príkazná zmluva
17/2023
100,00 € Mgr.art. Jozef Česla Spišské kultúrne centrum a knižnica