Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Príkazná zmluva
438/2023
200,00 € Silvester Lavrík Spišské kultúrne centrum a knižnica
30. November 2023
Príkazná zmluva
437/2023
50,00 € Martina Jovanová Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. November 2023
Príkazná zmluva
432/2023
50,00 € Ľubomír Krompaský Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. November 2023
Príkazná zmluva
433/2023
50,00 € Gabriela Gembická Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. November 2023
Príkazná zmluva
428/2023
250,00 € Doc.PhDr. Peter Karpinský, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
15. November 2023
Príkazná zmluva
427/2023
30,00 € Mgr. Soňa Lesňáková Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. November 2023
Mandátna zmluva
1
100,00 € Sor-med s.r.o. Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. November 2023
Príkazná zmluva
413/2023
200,00 € Mgr. Alexandra Beck Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. November 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.11/2023
414/2023
200,00 € Filip Kurilla Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. November 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.12/2023
415/2023
280,00 € Filip Žiga DiS.art Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. November 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.13/2023
418/2023
120,00 € Filip Žiga DiS.art Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. November 2023
Príkazná zmluva
412/2023
150,00 € Jarmila Repovská Spišské kultúrne centrum a knižnica
6. Október 2023
Príkazná zmluva
368/2023
450,00 € prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
6. Október 2023
Príkazná zmluva
370/2023
350,00 € Mgr. art. Tatiana Kanišáková, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
6. Október 2023
Príkazná zmluva
369/2023
450,00 € Darina Andučič Tóthová DiS.art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
6. Október 2023
Príkazná zmluva
377/2023
350,00 € Róbert Ragan Spišské kultúrne centrum a knižnica
6. Október 2023
Príkazná zmluva
378/2023
300,00 € František Miháľ Spišské kultúrne centrum a knižnica
6. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.11/2023
376/2023
470,00 € Jakub Ferenčák Spišské kultúrne centrum a knižnica
6. Október 2023
Príkazná zmluva
371/2023
350,00 € Mgr.art. et MgA Oľga Bystrianska, ArtD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
6. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.10/2023
374/2023
130,00 € Jakub Ferenčák Spišské kultúrne centrum a knižnica