Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.8/2023
162/2023
150,00 € Katarína Kišidayová DiS.,art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
25. Máj 2023
Príkazná zmluva
171/2023
30,00 € Mgr. Pavol Stranovský, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
25. Máj 2023
Príkazná zmluva
172/2023
150,00 € Ing. Ján Čarnogurský Spišské kultúrne centrum a knižnica
25. Máj 2023
Príkazná zmluva
161/2023
180,00 € Mgr. Marianna Svoreňová Spišské kultúrne centrum a knižnica
25. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.7/2023
160/2023
170,00 € Bc. Henrich Pittner Spišské kultúrne centrum a knižnica
18. Máj 2023
Príkazná zmluva
153/2023
100,00 € Roman Blaško Spišské kultúrne centrum a knižnica
18. Máj 2023
Príkazná zmluva
157/2023
100,00 € RNDr. Pavol Chromý Spišské kultúrne centrum a knižnica
18. Máj 2023
Príkazná zmluva
155/2023
350,00 € Peter Dobrovský Spišské kultúrne centrum a knižnica
18. Máj 2023
Príkazná zmluva
152/2023
30,00 € Mária Podhorányiová Spišské kultúrne centrum a knižnica
18. Máj 2023
Príkazná zmluva
156/2023
400,00 € Bc. Lukáš Frankovič Spišské kultúrne centrum a knižnica
18. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 6/2023
158/2023
150,00 € Ing. Katarína Gillerová Spišské kultúrne centrum a knižnica
17. Máj 2023
Príkazná zmluva
137/2023
150,00 € MgA. Dávid Doroš Spišské kultúrne centrum a knižnica
17. Máj 2023
Príkazná zmluva
136/2023
30,00 € PaedDr. Štefan Šimko Spišské kultúrne centrum a knižnica
17. Máj 2023
Príkazná zmluva
133/2023
150,00 € Mgr.art. Lukáš Marhefka Spišské kultúrne centrum a knižnica
17. Máj 2023
Príkazná zmluva
138/2023
30,00 € Mgr. Silvia Šimová Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.4/2023
PZ 116/2023 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.4/2023
200,00 € Dominika Pittnerová Dis.art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Príkazná zmluva
112/2023
30,00 € Mgr. Silvia Šimová Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 3/2023
PZ 115/2023 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 32023
200,00 € Bc. Martina Ťasková Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Príkazná zmluva
117/2023
150,00 € Mgr.art. Julián Bosák Spišské kultúrne centrum a knižnica
26. Apríl 2023
Príkazná zmluva
119/2023
150,00 € Mgr.art. Lukáš Marhefka Spišské kultúrne centrum a knižnica