Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Príkazná zmluva
348/2023
230,00 € Mgr. Peter Kováč Spišské kultúrne centrum a knižnica
22. September 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 9/2023
347/2023
250,00 € Katarína Kišidayová DiS.,art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
21. September 2023
Príkazná zmluva
338/2023
30,00 € Mgr. Mária Staňová Michalková Spišské kultúrne centrum a knižnica
21. September 2023
Príkazná zmluva
345/2023
230,00 € Mgr. Marianna Svoreňová Spišské kultúrne centrum a knižnica
21. September 2023
Príkazná zmluva
344/2023
250,00 € Mgr. Klaudia Pribičková Spišské kultúrne centrum a knižnica
21. September 2023
Príkazná zmluva
346/2023
230,00 € Ing. Ján Čarnogurský Spišské kultúrne centrum a knižnica
21. September 2023
Príkazná zmluva
339/2023
30,00 € Mgr. Zuzana Kuchtová Spišské kultúrne centrum a knižnica
21. September 2023
Príkazná zmluva
340/2023
250,00 € Mgr. art. Lukáš Frankovič Spišské kultúrne centrum a knižnica
13. September 2023
Príkazná zmluva
334/2023
300,00 € PhDr. Slavko Čupil Spišské kultúrne centrum a knižnica
13. September 2023
Príkazná zmluva
333/2023
150,00 € Mgr. Peter Chudý Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. August 2023
Príkazná zmluva
304/2023
50,00 € Kristína Kotarbová,Dis.art Spišské kultúrne centrum a knižnica
24. August 2023
Príkazná zmluva
313/2023
200,00 € Soňa Malastová Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. August 2023
Príkazná zmluva
288/2023
100,00 € Mgr.art. Pavol Gmuca Spišské kultúrne centrum a knižnica
3. August 2023
Príkazná zmluva
289/2023
100,00 € Kristína Kotarbová,Dis.art Spišské kultúrne centrum a knižnica
13. Júl 2023
Príkazná zmluva
267/2023
100,00 € Kristína Kotarbová,Dis.art Spišské kultúrne centrum a knižnica
13. Júl 2023
Príkazná zmluva
268/2023
100,00 € Mgr.art. Pavol Gmuca Spišské kultúrne centrum a knižnica
30. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023
Kúpna zmluva č. 2/2023
Doplnená
41 597,22 € Tandem plus crc, s.r.o. Spišské kultúrne centrum a knižnica
30. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
Kúpna zmluva č.1/2023
Doplnená
10 891,20 € NAS,s.r.o. Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
244/2023
230,00 € Štefan Hanzely Spišské kultúrne centrum a knižnica
23. Jún 2023
Príkazná zmluva
245/2023
100,00 € Mária Papcunová Spišské kultúrne centrum a knižnica