Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Poistná zmluva na diaľku "Marco Polo - cestovné poistenie"
AOS-XII-2/2023
548,80 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. September 2023
Poistná zmluva na diaľku "Marco-Polo cestovné poistenie"
AOS-XII-3/2023
1 176,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. September 2023
Poistná zmluva na diaľku "Marco-Polo cestovné poistenie"
AOS-XII-4/2023
313,60 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. September 2023
Poistná zmluva na diaľku "Marco-Polo cestovné poistenie"
AOS-XII-1/2023
705,60 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-127/2023
47,80 € Ing. Juraj Groma Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. September 2023
Kúpna zmluva č. AOS-I-29/2023
AOS-I-29/2023
389 948,40 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-126/2023
12,80 € Ing. Štefan Acsai Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-125/2023
9,40 € Ing. Vladimír Kulpa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-122/2023
0,00 € Ing. Michal Mozoľa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-121/2023
16,22 € Ing. Pavol Lukášik, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-120/2023
8,50 € Ing. Pavol Lukášik, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-124/2023
8,80 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-118/2023
37,80 € Ing. Marek Krajči Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-113/2023
579,50 € Ing. René Hečko Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-112/2023
0,00 € Ing. Jozef Perďoch, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-114/2023
39,80 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-116/2023
52,10 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-115/2023
47,80 € Ing. Vladimír Kulpa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-117/2023
43,80 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20239462_Z
17 263,20 € airo, s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika