Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2024
Zmluva o odpredaji neupotrebiteľného hnuteľného majetku štátu
AOS-IX-113/2023
0,00 € R O B U S s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-6/2024
639,00 € Ing. René Hečko Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Január 2024
Erazmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-8/2024-PVe
2 606,00 € Viktória Kostolníková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-4/2024
90,00 € Ing. Stanislava Gažovová, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-5/2024
52,10 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-3/2024
0,00 € Ing. Jaroslav Kompan, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
AOS-IX-102/2023
1 920,00 € eBIZ a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
AOS-IX-103/2023
1 425,60 € eBIZ Corp s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-1-2024
39,80 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-2-2024
15,00 € Mgr. Martin Kožiak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Január 2024
Zmluva na dodávku potravín
AOS-IX-14/2024
142 800,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21. December 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-182/2023
0,00 € Ing. Jozef Perďoch, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. December 2023
Vypovednia Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G
AOS-321-7/2007
0,00 € Slovenská národná knižnica Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. December 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-11/2024-PVe
720,00 € Mgr. Katarína Hološová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. December 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-37/2023-PVe
930,00 € doc. Ing. Lubomír Belan, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20. December 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-12/2024-PVe
930,00 € Ing. Jaroslav Kompan, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. December 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-181/2023
39,80 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku číslo
AOS-IX-108/2023
0,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb AOS-IX-109/2023
AOS-IX-109/2023
3,92 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
15. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb AOS-IX-109/2023
AOS-IX-109/2023
3,92 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika