Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20232759_Z
24 975,00 € Autoservis AES, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. Apríl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-46/2023
0,00 € Ing. Marek Krajči Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Apríl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-43/2023
18,80 € Ing. Richard Liška Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Apríl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-45/2023
20,92 € Ing. Miroslav Mušinka Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Apríl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-44/2023
53,52 € Ing. Miroslav Mušinka Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Apríl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-42/2023
18,80 € Ing. Richard Liška Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Apríl 2023
Zmluva o prijatí ponuky zlepšovacieho návrhu o a odmene za zlepšovací návrh
AOS-IX-41/2023
1 200,00 € doc. Ing. Michal Turčaník, PhD., Ing. Pavol Lukášik, PhD., Ing. Patrik Havrila Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
11. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. VHÚ-4-14-2022 _vedený pod č. VHÚ-36-6/2023
VHÚ-36-6/2023
0,00 € Vojenský historický ústav Bratislava Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Apríl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-38/2023
0,00 € Ing. Ján Sedliak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Apríl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-40/2023
13,90 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Apríl 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-30/2023-PVe
1 115,00 € Ing. Marek Krajči Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Apríl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-39/2023
977,00 € Ing. René Hečko Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Apríl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-37/2023
0,00 € Ing. Jozef Perďoch, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
31. Marec 2023
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-4/2023
71 070,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20232266_Z
Zrušená
27,00 € Autoservis AES, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
31. Marec 2023
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-8/2023
34 500,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20232267_Z
18 999,98 € PROCAR, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
30. Marec 2023
Zmluva o dielo
AOS-II-4/2023
Doplnená
1 246 587,29 € DAG SLOVAKIA, a. s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. Marec 2023
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU
AOS-IV-1/2023
0,00 € Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. Marec 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
Q-9
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany pri Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika