Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
AOS-IV-5/2023
0,00 € Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Október 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-16/2023
0,00 € Ing. Radoslav FORGÁČ, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Október 2023
Dohoda o zachovaní mlčanlivosti
AOS-IX-86/2023
0,00 € ESET, spol. s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202311025_Z
3 485,00 € LIsyst s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-140/2023
18,18 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202311023_Z
4 989,60 € HUMUSOFT, spol. s r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-145/2023
37,80 € Ing. Marek Krajči Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-144/2023
52,10 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-139/2023
57,80 € Ing. Matúš Grega, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-142/2023
57,80 € Ing. Vladimír Kulpa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
13. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-138/2023
69,36 € Ing. Miroslav Mušinka Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202310750_Z
2 390,00 € ITSK, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202310700_Z
10 500,00 € S.O.W. s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202310714_Z
996,00 € smartCAD s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Október 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
2023/712-HM
0,00 € Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl SR generála Milana Rastislava Štefánika
9. Október 2023
Zmluva o dielo
AOS-II-10/2023
79 800,00 € ŠVIHRA-CHLADENIE, KLIMATIZÁCIA s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202310709_Z
11 016,00 € airo, s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202310556_Z
3 564,00 € airo, s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Október 2023
Príkazná zmluva č. AOS-IX-85/2023 - Výstroj
AOS-IX-85/2023
980 000,00 € Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície MO SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
6. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-141/2023
27,90 € Ing. Matej Adamec Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika