Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234629_Z
14 609,00 € Vanessa Lašutová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
30. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-71/2023
51,10 € Ing. Juraj Groma Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
30. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20234617_Z
12 300,00 € LIsyst s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
30. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-70/2023
13,30 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
30. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-69/2023
21,44 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29. Máj 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. VHÚ-36-10/2023
VHÚ-36-10/2023
0,00 € Vojenský historický ústav Bratislava Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29. Máj 2023
Kúpna zmluva č AOS-I-15/2023
AOS-I-15/2023
37 080,00 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Máj 2023
Zmluva na vykonanie kurzu
3/190001/2023/KURZ (AOS-IX-42/2023)
67 500,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20234016_Z
6 419,94 € airo, s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-68/2023
97,88 € Ing. Juraj Groma Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-67/2023
62,20 € Ing. Matúš Grega, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-66/2023
62,20 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-65/2023
55,10 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20233921_Z
6 297,00 € ALEZA INTERIER, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Máj 2023
Zmluva na vykonanie základného kurzu
2/109001/2023/KURZ (AOS-IX-43/2023)
11 136,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20232250_Z
14 010,40 € airo, s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-64/2023
0,00 € Ing. Vladimír Kadlub Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20233688_Z
1 154,14 € airo, s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-61/2023
50,60 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
10. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-62/2023
50,60 € Ing. Ľubomír Šuťák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika