Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-2/2024-PVe
2 232,00 € Bc. Sofia Podhorová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-2/2024
96 882,00 € Fintex, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-3/2024
12 661,20 € Fintex, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-12/2024
14,60 € Ing. Mária Némethová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-13/2024
30,16 € Ing. Miriam Karasová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-4/2024-PVe
2 232,00 € Bc. Andrej Paulíny Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-3/2024-PVe
2 232,00 € Bc. Simona Zmijová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Čiastková kúpna zmluva
AOS-I-1/2024
18 918,00 € Fintex, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-5/2024-PVe
2 182,00 € Bc. Sarah Šajbanová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-6/2024-PVe
2 232,00 € Dávid Ilčák Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
23. Január 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium
AOS-IX-1/2024-PVe
2 232,00 € Bc. Matej Poživenec Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-11/2024
32,68 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. Január 2024
Zmluva o dielo
AOS-II-12/2023
Doplnená
212 400,00 € BECO, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. Január 2024
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty: 24K000001
AOS-IX-15/2024
10 000,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
18. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-10/2024
10,50 € Mgr. Ľubomír Kordoš Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-9/2024
5,50 € Ing. Richard Liška Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
16. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-8/2024
21,08 € Ing. Richard Liška Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Január 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-12-7/2024
43,62 € Ing. Marián Šimon Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Január 2024
Zmluva na vykonanie kurzu
AOS-IX-13/2024
9 216,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Január 2024
Zmluva na vykonanie kurzu
1/109001/2024/KURZ (AOS-IX-13/2024)
9 216,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika