Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
AOS-VI-1/2023
3 840,00 € Vladimír Borko T 613 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-60/2023
24,48 € Ing. Miroslav Mušinka Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-55/2023
22,91 € Ing. Stanislava Gažovová, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-1/2023
130,00 € PhDr. Mária Martinská, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-44/2023-PVe
900,00 € Ing. Vladimír Kadlub Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-35/2023-PVe
930,00 € PhDr. Soňa Šrobárová, PhD., MBA Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
AOS-IX-40/2023-PVe
470,00 € Ing. Vratislav Kreheľ Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-36/2023-PVe
720,00 € PhDr. Marek Grejták, PhD., MpH Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Zmluva na vykonanie kurzu
AOS-IX-43/2023
11 136,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-39/2023-PVe
720,00 € PhDr. Mária Martinská, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
AOS-IX-38/2023-PVe
930,00 € Ing. Jindřich Joch Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-56/2023
106,60 € Ing. Stanislava Gažovová, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-57/2023
18,68 € Ing. Marek Krajči Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Kúpna zmluva
Z20233323_Z
21 799,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. Máj 2023
Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela a licenčná zmluva
AOS-XIII-2/2023
0,00 € PhDr. Pavlína Adamíková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-54/2023
39,80 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26. Apríl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-52/2023
13,30 € Ing. Marek Pasteľak Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26. Apríl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-50/2023
30,24 € Ing. René Hečko Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26. Apríl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-47/2023
7,40 € Ing. Miroslav Žentek, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Apríl 2023
Rámcová dohoda
Z20232014_Z
44 600,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika