Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202310558_Z
702,00 € airo, s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202310618_Z
6 450,00 € airo, s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202310307_Z
229 992,00 € BSP Truck Servis a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
3. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202310293_Z
2 330,40 € MARTES-SK, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-132/2023
0,00 € Ing. Matej Adamec Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. Október 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-75/2023-PVe
930,00 € Ing. Michal Vajda Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. Október 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-135/2023
590,00 € Ing. René Hečko Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. Október 2023
Príkazná zmluva
AOS-IX-85/2023
980 000,00 € Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície MO SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28. September 2023
Zmluva o dielo
AOS-II-9/2023
350,00 € Ing. Peter Palan Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. September 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-78/2023-PVe
900,00 € Ing. Marika Húleková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. September 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-77/2023-PVe
900,00 € Ing. Juraj Groma Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27. September 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
AOS-IX-83/2023-PVe
420,00 € Ing. Matej Adamec Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26. September 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie výstavy
AOS-XII-7/2023
265,53 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-129/2023
26,40 € Ing. Stanislava Gažovová, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26. September 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-22-130/2023
26,40 € Ing. Miroslav Pacek Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26. September 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie prepravy zásielok
AOS-XII-8/2023
157,05 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26. September 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie prepravy zásielok
AOS-XII-9/2023
157,05 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. September 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-73/2023-PVe
930,00 € prof. Ing. Ján Ochodnický, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. September 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
AOS-IX-80/2023-PVe
1 390,00 € Bc. Adam Fulek Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22. September 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-74/2023-PVe
720,00 € Ing. Stanislava Gažovová, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika