Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Júl
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.7 Základné a konzervované potraviny pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-64/2022
490 107,07 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11.
Júl
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.3 Mlieko,mliečne a lahôdkové potraviny pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-49/2022
788 952,84 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11.
Júl
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zelenina,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-63/2022
40 370,60 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11.
Júl
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.3 Mlieko,mliečne a lahôdkové potraviny pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-51/2022
256 153,80 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11.
Júl
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zelenina,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-62/2022
29 645,84 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11.
Júl
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.7 Základné a konzervované potraviny pre CUZ, časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-65/2022
201 295,32 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11.
Júl
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.7 Základné a konzervované potraviny pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-66/2022
0,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11.
Júl
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zelenina,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-61/2022
86 179,04 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
1.
Júl
2022
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
NSM-3-201/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. Centrum účelových zariadení
1.
Júl
2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti (Štrbské Pleso)
CUZ-ZM-1-107/2022
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group Centrum účelových zariadení
1.
Júl
2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti (Kremenec)
CUZ-ZM-1-106/2022
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group Centrum účelových zariadení
29.
Jún
2022
Rámcová dohoda
Z20226640_Z
8 040,00 € Ing. Ján Buchanec Technik Centrum účelových zariadení
28.
Jún
2022
Poistná zmluva č.11-1-3816 hromadné úrazové poistenie deti (DPR Krupina)
CUZ-ZM-1-104/2022
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
28.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
CUZ-ZM-1-105/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. Centrum účelových zariadení
20.
Jún
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.4 Chladená a mrazená hydina a ryby pre CUZ časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-54/2022
162 733,20 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
20.
Jún
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.4 Chladená a mrazená hydina a ryby pre CUZ časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-52/2022
485 647,36 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
20.
Jún
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.4 Chladená a mrazená hydina a ryby pre CUZ časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-53/2022
181 968,12 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
17.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2022/003220-006
SE_ZM_SE-OD1-2022-003220-006_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Centrum účelových zariadení
15.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní č.05/BOZP/2022
05/BOZP/2022
4 410,00 € SLOVNAFT, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
15.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby VNET Dátové služby č.220470411
CUZ-ZM-1-103/2022
0,00 € VNET a.s. Centrum účelových zariadení
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »