Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb na poskytovanie služieb odborného vzdelávania
CUZ-ZM-1-29/2023
0,00 € CeMS, s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Apríl 2023
Zmluva o dielo na dodanie, montáž a výmenu ohrievačov vody
CUZ-ZM-1-28/2023
7 129,00 € Emil Hadbábny Centrum účelových zariadení
25. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2023/003201-005
SE_ZM_SE-OD1-2023-003201-005_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Centrum účelových zariadení
21. Apríl 2023
Rámcová dohoda č. CUZ-ZM-1-25/2023 na dodávku a montáž podlahových krytín
CUZ-ZM-1-25/2023
27 230,00 € LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka Centrum účelových zariadení
21. Apríl 2023
Rámcová dohoda č.CUZ-ZM-1-24/2023 na drobný kuchynský inventár PRÍBORY
CUZ-ZM-1-24/2023
2 998,20 € BERNDORF Sandrik s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. CUZ-ZM-1-43/2022
13 844,80 € MEPOS SNV, s.r.o. Centrum účelových zariadení
19. Apríl 2023
Zmluva o prenájme technického vybavenia - stredisko Signál
CUZ-ZM-1-26/2023
5 380,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení
14. Apríl 2023
Rámcová dohoda
Z20232071_Z
48 900,00 € RAMOTECH s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s výrobou a dodávkou hotovej stravy a občerstvenia
CUZ-ZM-1-15/2023
0,00 € Jana Petrusová Centrum účelových zariadení
4. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb na poskytovanie služieb v odbornom vzdelávaní
CUZ-IVS-2023/111
0,00 € INDUSTRIAL SAFETY s.r.o. Centrum účelových zariadení
4. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb na poskytovanie služieb odborného vzdelávania
CUZ-IVS-2023/033
0,00 € CeMS, s.r.o. Centrum účelových zariadení
24. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20232071_Z
58 680,00 € RAMOTECH s. r. o. Centrum účelových zariadení
24. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20232099_Z
24 180,00 € STAVIVÁ POPRAD, s. r. o. Centrum účelových zariadení
22. Marec 2023
Zmluva o dielo montáž vzduchotechniky do kuchyne a jedálne strediska Signál
CUZ-ZM-1-119/2022
57 204,27 € MB Tech, s.r.o. Centrum účelových zariadení
27. Február 2023
Rámcová dohoda č.Z20227213
Z20227213
Doplnená
0,00 € GU SLOVENSKO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
22. Február 2023
Zmluva na poskytovanie služieb v odbornom vzdelávaní- zváranie, PRVÁ ZVÁRAČSKÁ,a.s.
CUZ-IVS-2023/051
48 330,00 € PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Centrum účelových zariadení (Inštitút pre verejnú správu Bratislava)
21. Február 2023
Zmluva na poskytovanie služieb v odbornom vzdelávaní
CUZ-IVS-2023/053
0,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r,o. Centrum účelových zariadení (Inštitút pre verejnú správu Bratislava)
21. Február 2023
Kúpna zmluva o predaji pohonných hmôt prostredníctvom Palivových kariet
CUZ-ZM-1-9/2023
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Centrum účelových zariadení
20. Február 2023
Zmluva o dodaní služieb
CUZ-ZM-1-12/2023
2 000,00 € Pavol Krofta TATRY WOODS Centrum účelových zariadení
20. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb CUZ-IVS-2023/052 v odbornom vzdelávaní
CUZ-IVS-2023/052
7 710,00 € EDUCO-CONSULT, s.r.o Centrum účelových zariadení (Inštitút pre verejnú správu Bratislava)