Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2021
Rámcová dohoda
Z202120704_Z
66 052,51 € Démos trade, s.r.o. Centrum účelových zariadení
19. Október 2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z201915943_Z - Vážené šaláty a výrobky studenej a teplej kuchyne
CUZ_D01-2-12_2021_2021
0,00 € Ing. Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení
6. Október 2021
Zmluva o bežnom účte
CUZ_ZM_1-30_2021_2021
0,00 € Štátna pokladnica Centrum účelových zariadení
1. Október 2021
Zmluva o dielo - opravy a revízie výťahov
CUZ_ZM_1-28_2021_2021
0,00 € Július Póňa - opravy a revízie výťahov Centrum účelových zariadení
29. September 2021
Mandátna zmluva
CUZ_ZM_1-24_2021_2021
0,00 € STOLAMED PLUS, s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. September 2021
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní
08/BOZP/2021
8 791,00 € GAJOS s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu
29. September 2021
Zmluva o spolupráci
CUZ_ZM_1-29_2021_2021
0,00 € Lombard s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. September 2021
Zmluva o dielo Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov CÚZ
CUZ_ZM_1-25_2021_2021
0,00 € STOLAMED PLUS, s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. September 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o akceptácii platobných kariet č. N4167-00/2016
CUZ-T_ZM_2-9-2021_2021
0,00 € Všeobecná úverová banka a.s. Centrum účelových zariadení
28. September 2021
Zmluva o dielo na Revízie elektroinštalácií pre CÚZ
CUZ_ZM_1-23_A_2021_2021
2 770,00 € HO-ST, s.r.o. Centrum účelových zariadení
28. September 2021
Zmluva o dielo na Revízie elektroinštalácií pre CÚZ
CUZ_ZM_1-23_B_2021_2021
3 340,00 € HO-ST, s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. September 2021
Rámcová dohoda na dodanie elektroinštalačného materiálu pre CÚZ
CUZ_ZM_1-21_2021_2021
18 900,00 € TENET-PRAKTIK s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. September 2021
Havarijné poistenie vozidla
CUZ_ZM_1-26_2021_2021
0,00 € UNIQA poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
20. September 2021
Kúpna zmluva
CUZ_ZM_1-27_2021_2021
65 640,00 € Volvo Group Slovakia, s.r.o. Centrum účelových zariadení
31. August 2021
Dohoda o urovnaní
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2021-002026-074_2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Centrum účelových zariadení
31. August 2021
Dohoda o urovnaní
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2021-002026-075_2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Centrum účelových zariadení
31. August 2021
Rámcová zmluva pre bezhotovostné platby
CUZ_ZM_1-22_2021_2021
0,00 € SIX Payment Services (Europe) S.A. Centrum účelových zariadení
31. August 2021
Dohoda o urovnaní
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2021-002026-076_2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Centrum účelových zariadení
31. August 2021
Dohoda o urovnaní
CP-TT_ZM_CPTT-ON-2021-002026-073_2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - Centrum účelových zariadení
30. August 2021
Kúpna zmluva
CUZ-T_ZM_2-7-2021_2021
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení