Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Rámcová dohoda na dodanie jednotného pracovného oblečenia špecifického hotelového typu
CUZ-ZM-1-120/2022
9 939,59 € GASTRO PALAZZO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. December 2022
Zmluva o poskytovaní služby technickej podpory
CUZ-T_ZM_13-5-2022_2022
0,00 € Proinit s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. December 2022
Rámcová dohoda
Z202215221_Z
227 970,00 € GLASKO, s.r.o. Prešov Centrum účelových zariadení
13. December 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-ZM-1-122/2022
4 590,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení prevádzka Duchonka
13. December 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-ZM-1-123/2022
3 250,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení stredisko SUZA
12. December 2022
Zmluva o dielo
CUZ-ZM-1-118/2022
37 160,00 € Wolmont s.r.o. Centrum účelových zariadení
6. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
CÚZ-ZM-1-17/2022
0,00 € Comforta textil servis, s.r.o. Centrum účelových zariadení
1. December 2022
Zmluva o dodávke zemného plynu
CUZ-ZM-1-121/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum účelových zariadení
1. December 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2022/003220-013
SE_ZM_SE-OD1-2022-003220-013_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Centrum účelových zariadení
18. November 2022
Zmluva o dielo
CUZ-ZM-114/2022
178 950,00 € SPAEZ spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
9. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s výrobou a dodávkou hotovej stravy
CUZ-ZM-1-113_2022
0,00 € VEMAS s.r.o. Centrum účelových zariadení
9. November 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-ZM-1-117/2022
0,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení
3. November 2022
Dodatok č. 2 k RD č. CÚZ-ZM-1-7/2022
CÚZ-ZM-1-7/2022
0,00 € Ing. Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení
2. November 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme
CUZ-T_ZM_13-4-2022_2022
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
21. Október 2022
Rámcová dohoda
Z202211891_Z
120 708,00 € VHM Corp s. r. o. Centrum účelových zariadení
19. Október 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2022/003220-012
SE_ZM_SE-OD1-2022-003220-012_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Centrum účelových zariadení
6. Október 2022
Zmluva o dielo
CÚZ-T_ZM_13-2/2022
0,00 € Ing.Peter Suško - Kyber System Centrum účelových zariadení
29. September 2022
Kúpna zmluva
Z202210233_Z
48 000,00 € HYCA s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. September 2022
Kúpna zmluva
Z202210234_Z
18 960,00 € ZORA - MIMEX servis, s.r.o. Centrum účelových zariadení
14. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na poskytovanie služieb vo vzdelávaní
CUZ-ZM-1-93/2022
0,00 € INDUSTRIAL SAFETY s.r.o. Centrum účelových zariadení