Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti (Kremenec)
CUZ-ZM-1-106/2022
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group Centrum účelových zariadení
29. Jún 2022
Rámcová dohoda
Z20226640_Z
8 040,00 € Ing. Ján Buchanec Technik Centrum účelových zariadení
28. Jún 2022
Poistná zmluva č.11-1-3816 hromadné úrazové poistenie deti (DPR Krupina)
CUZ-ZM-1-104/2022
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum účelových zariadení
28. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
CUZ-ZM-1-105/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. Centrum účelových zariadení
20. Jún 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.4 Chladená a mrazená hydina a ryby pre CUZ časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-54/2022
Doplnená
162 733,20 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. Jún 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.4 Chladená a mrazená hydina a ryby pre CUZ časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-52/2022
Doplnená
485 647,36 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
20. Jún 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.4 Chladená a mrazená hydina a ryby pre CUZ časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-53/2022
Doplnená
181 968,12 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
17. Jún 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2022/003220-006
SE_ZM_SE-OD1-2022-003220-006_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Centrum účelových zariadení
15. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní č.05/BOZP/2022
05/BOZP/2022
4 410,00 € SLOVNAFT, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
15. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby VNET Dátové služby č.220470411
CUZ-ZM-1-103/2022
0,00 € VNET a.s. Centrum účelových zariadení
15. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
CUZ-ZM-1-102/2022
0,00 € Ing.Ján Podoba Centrum účelových zariadení
13. Jún 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-T_ZM-13-2022_2022
0,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Jún 2022
Zmluva o prenájme technického vybavenia
CUZ-T_ZM-13-1-2022_2022
0,00 € DVB Systems s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Jún 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.5 Čerstvé mäso, mäsové výrobky pre CUZ, časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-59/2022
Doplnená
281 483,00 € POZANA MEAT s.r.o Centrum účelových zariadení
8. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pranie,žehlenie a chemické čistenie hotelovej bielizne (Kremenec)
CUZ-ZM-1-41/2022
46 562,00 € WASCO-družstvo Centrum účelových zariadení
8. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb č. CUZ-ZM-1-43/2022
12 273,40 € MEPOS SNV, s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Jún 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.2 Čerstvé ovocie a zelenina pre CUZ, časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-48/2022
104 205,20 € Ján Belička - BELSPOL Centrum účelových zariadení
8. Jún 2022
Rámcová dohoda č.2 Čerstvé ovocie a zelenina pre CUZ časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-47/2022
Doplnená
344 880,12 € Eurozel s.r.o. Centrum účelových zariadení
8. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pranie,žehlenie a chemické čistenie hotelovej bielizne (Guliak)
CUZ-ZM-1-42/2022
45 532,00 € WASCO-družstvo Centrum účelových zariadení
8. Jún 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.5 Čerstvé mäso,mäsové výrobky pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-58/2022
Doplnená
591 249,00 € POZANA MEAT s.r.o Centrum účelových zariadení