Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.5 čerstvé mäso,mäsové výrobky ,,Východ"
CUZ-ZM-1-60/2022
Doplnená
339 552,00 € POZANA MEAT s.r.o Centrum účelových zariadení
8. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pranie,žehlenie a chemické čistenie hotelovej bielizne (Spišská Nová Ves)
CUZ-ZM-1-43/2022
Doplnená
12 273,40 € MEPOS SNV, s.r.o., r.s.p Centrum účelových zariadení
6. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na poskytovanie služieb vo vzdelávaní
CUZ-ZM-1-100/2022
0,00 € knowSENSE s.r.o. Centrum účelových zariadení
6. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na poskytovanie služieb vo vzdelávaní
CUZ-ZM-1-99/2022
0,00 € J.trendy s.r.o. Centrum účelových zariadení
1. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pranie,žehlenie a chemické čistenie hotelovej bielizne (Signál)
CUZ-ZM-1-36/2022
Doplnená
20 130,50 € TOGATO TRADE s.r.o. Centrum účelových zariadení
1. Jún 2022
Rámcová dohoda na dodávku piva,služby a servis pre Smrekovec
CUZ-ZM-1-97/2022
13 604,08 € MDL plus, s.r.o. Centrum účelových zariadení
1. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pranie,žehlenie a chemické čistenie hotelovej bielizne (Smrekovec,KR,BB)
CUZ-ZM-1-38/2022
27 378,40 € PRAMAKO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
1. Jún 2022
Rámcová dohoda na dodávku piva,služby a servis pre Kremenec
CUZ-ZM-1-98/2022
20 561,60 € MDL plus, s.r.o. Centrum účelových zariadení
1. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pranie,žehlenie a chemické čistenie hotelovej bielizne (Duchonka)
CUZ-ZM-1-37/2022
Doplnená
4 206,00 € TOGATO TRADE s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.2 Čerstvé ovocie a zelenina pre CUZ, časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-31/2022
89 739,10 € Lamron s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.3 Mlieko,mliečne a lahôdkové potraviny,vajcia pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-33/2022
829 258,36 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
26. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.7 Základné a konzervované potraviny pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-35/2022
651 987,93 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
26. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.2 Čerstvé ovocie a zelenina pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-32/2022
140 085,40 € Lamron s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.2 Čerstvé ovocie a zelenina pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-30/2022
297 602,20 € Lamron s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zelenina,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-34/2022
105 405,72 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
26. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.1 Čerstvé pečivo,chlieb,pekárenské výrobky pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-44/2022
275 006,20 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Centrum účelových zariadení
24. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.7 Základné a konzervované potraviny pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-29/2022
Doplnená
372 315,36 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.3 Mlieko, mliečne a lahôdkové potraviny,vajcia pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-25/2022
Doplnená
270 622,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zelenina,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,STRED"
CUZ-ZM-1-26/2022
Doplnená
42 022,35 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.3 Mlieko, mliečne a lahôdkové potraviny,vajcia pre CUZ, časť ,,STRED"
CUZ-ZM-1-24/2022
Doplnená
332 469,91 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení