Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Február
2021
Mgr. Vladimír Pirošík, advokát
CUZ-IVS-20/2021
10 000,00 € Mgr. Vladimír Pirošík, advokát Centrum účelových zariadení, Inštitút pre verejnú správu
3.
Február
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A6211440
CUZ-T_ZM_2-2021_2021
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
29.
Január
2021
Rámcová dohoda na dodanie stavebného materiálu pre prevádzky CÚZ
CUZ_ZM_1-1-2021_2021
Doplnená
0,00 € ALLMEDIA, spol.s.r.o. Centrum účelových zariadení
28.
Január
2021
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
CP-BA_ZM_CPBA-ON_5_001-2021-V_2021
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava) Centrum účelových zariadení
14.
Január
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
CUZ-IVS-1/2021
6 240,00 € abakis Centrum účelových zariadení, Inštitút pre verejnú správu
11.
Január
2021
Zmluva č. 5410 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych odpadov
CUZ-T_ZM_3-21-2020_2020
0,00 € VPS Vysoké Tatry Centrum účelových zariadení
29.
December
2020
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
CUZ_ZM-1-37_2020_2020
0,00 € Ticket Service, s.r.o. Centrum účelových zariadení
22.
December
2020
Kolektívna zmluva na rok 2021
CUZ_ZM-1-36_2020_2020
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia Odborového zväzu polície v SR Centrum účelových zariadení
18.
December
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. SHNM-OD1-2018/000058-010
SE_D02_SHNM-OD1-2018-000058-010_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Centrum účelových zariadení
18.
December
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke č. SHNM-OD-2017/000654-009
SE_D04_SHNM-OD-2017-000654-009_2020
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Centrum účelových zariadení
18.
December
2020
Rámcová dohoda na dodanie chladených balených šalátov
CUZ_ZM-1-35_2020_2020
0,00 € Metro Cash&Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
18.
December
2020
Rámcová dohoda na dodanie čerstvých pekárenských výrobkov
CUZ_ZM-1-34_2020_2020
0,00 € Liptovské pekárne a cukrárne Včela - Lippek k.s. Centrum účelových zariadení
10.
December
2020
Rámcová dohoda
Z202032643_Z
207 541,19 € Ticket Service, s.r.o. Centrum účelových zariadení
1.
December
2020
Zmluva o výpožičke
CPBB_ZM-040-2020-2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR- Centrum účelových zariadení
26.
November
2020
Kúpna zmluva
Z202030917_Z
5 700,00 € KEMA SK, s.r.o. Centrum účelových zariadení
24.
November
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
CUZ-T_ZM_3-16-2020_2020
0,00 € BEPAXTHERM s.r.o. Centrum účelových zariadení
24.
November
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
CUZ-T_ZM_3-16-2020_2020
0,00 € BEPAXTHERM s.r.o. Centrum účelových zariadení
20.
November
2020
Rámcová zmluva
CUZ-IVS-155/2020
13 000,00 € Ladislav Sebok, SL - GASTRO Centrum účelových zariadení, Inštitút pre verejnú správu Bratislava
20.
November
2020
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-01
CUZ_ZM_1-28-2020_2020
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Centrum účelových zariadení
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »