Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2023
Zmluva na poskytovanie služieb v odbornom vzdelávaní
CUZ-IVS-2023 / 040
0,00 € Mohler s.r.o. Centrum účelových zariadení (Inštitút pre verejnú správu Bratislava)
1. Február 2023
Zmluva na poskytovanie služieb v odbornom vzdelávaní
CUZ-IVS-2023 / 036
88 380,00 € MD RMP, s.r.o. Centrum účelových zariadení (Inštitút pre verejnú správu Bratislava)
1. Február 2023
Zmluva na poskytovanie služieb v odbornom vzdelávaní
CUZ-IVS-2023 / 037
50 440,00 € Ing. Vladimír Švec - OHSAS Centrum účelových zariadení (Inštitút pre verejnú správu Bratislava)
1. Február 2023
Zmluva na poskytovanie služieb v odbornom vzdelávaní
CUZ-IVS-2023 / 041
0,00 € Petrolservis - Fire Servis, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení (Inštitút pre verejnú správu Bratislava)
1. Február 2023
Zmluva na poskytovanie služieb v odbornom vzdelávaní
CUZ-IVS-2023 / 038
12 400,00 € BE-SOFT a.s. Centrum účelových zariadení (Inštitút pre verejnú správu Bratislava)
31. Január 2023
Zmluva pre oblasť gastronómie na kávu,kávovary,doplnkový sortiment,čaj
CÚZ-ZM-1-6/2022
Doplnená
0,00 € Julius Meinl Coffee Intl., a.s. Centrum účelových zariadení
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb vzdelávania
CUZ-IVS-2023 / 031
8 100,00 € CeMS,s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Inštitút pre verejnú správu Bratislava)
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb IT
CUZ-IVS-2023 / 034
8 400,00 € Detect s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Inštitút pre verejnú správu Bratislava)
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb vzdelávania
CUZ-IVS-2023 / 032
8 100,00 € CeMS,s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Inštitút pre verejnú správu Bratislava)
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb vzdelávania
CUZ-IVS-2023 / 030
70 760,00 € knowSENSE, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Inštitút pre verejnú správu Bratislava)
26. Január 2023
Zmluva o dielo o vykonaní deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác
CUZ-ZM-1-125/2022
9 979,20 € BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
18. Január 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme
CUZ-T_ZM_13-6-2022_2022
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení
16. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb vzdelávania
CUZ-IVS-2023 / 011
70 860,00 € J. trendy s.r.o. Centrum účelových zariadení (Inštitút pre verejnú správu Bratislava)
9. Január 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
CUZ-ZM-1-3/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Centrum účelových zariadení prevádzka Duchonka
28. December 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2022/003220-013
CUZ-ZM-1-127/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Centrum účelových zariadení
27. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
CUZ-ZM-1-126/2022
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia Odborového zväzu polície v SR Centrum účelových zariadení
23. December 2022
Rámcová dohoda č.5 na dodanie Čerstvé mäso, mäsové výrobky pre CUZ časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-56/2022
Doplnená
341 717,52 € Jakub Ilavský, s.r.o. Centrum účelových zariadení
23. December 2022
Rámcová dohoda č.5 na dodanie Čerstvé mäso, mäsové výrobky pre CUZ časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-57/2022
Doplnená
675 004,40 € Jakub Ilavský, s.r.o. Centrum účelových zariadení
23. December 2022
Rámcová dohoda č.5 na dodanie Čerstvé mäso, mäsové výrobky pre CUZ časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-55/2022
Doplnená
394 663,20 € Jakub Ilavský, s.r.o. Centrum účelových zariadení
23. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
CUZ-ZM-1-124/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum účelových zariadení