Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Máj
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zelenina,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-34/2022
105 405,72 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
26.
Máj
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.1 Čerstvé pečivo,chlieb,pekárenské výrobky pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-44/2022
275 006,20 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Centrum účelových zariadení
24.
Máj
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.7 Základné a konzervované potraviny pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-29/2022
372 315,36 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24.
Máj
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.3 Mlieko, mliečne a lahôdkové potraviny,vajcia pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-25/2022
270 622,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24.
Máj
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zelenina,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,STRED"
CUZ-ZM-1-26/2022
38 202,20 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24.
Máj
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.3 Mlieko, mliečne a lahôdkové potraviny,vajcia pre CUZ, časť ,,STRED"
CUZ-ZM-1-24/2022
332 469,91 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24.
Máj
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zeleniny,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-27/2022
49 522,20 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24.
Máj
2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.7 Základné a konzervované potraviny pre CUZ, časť ,,STRED"
CUZ-ZM-1-28/2022
275 752,55 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
24.
Máj
2022
Zmluva o dielo
CUZ-ZM-1-23/2022
14 364,00 € Bazény Slovensko sro Centrum účelových zariadení
12.
Máj
2022
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
CUZ-D01-2-13/2022
0,00 € Mesto Krompachy Centrum účelových zariadení
4.
Máj
2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2022/OM 21223
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Centrum účelových zariadení, Inštitút pre verejnú správu,
2.
Máj
2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. CÚZ-ZM-1-1/2022 o dodávke vážených šalátov a výrobkov studenej kuchyne.
CÚZ-ZM-1-7/2022
0,00 € Ing. Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení
28.
Apríl
2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
CUZ-ZM-1-18/2022
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
28.
Apríl
2022
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní
06/BOZP/2022
6 608,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Centrum účelových zariadení, Inštitút pre verejnú správu,
25.
Apríl
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
CUZ-D01-2-10/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
21.
Apríl
2022
Rámcová dohoda o dodávke výrobkov teplej kuchyne
Rámcová dohoda o dodávke výrobkov teplej kuchyne
0,00 € Ing.Štefan Demovič D a S Centrum účelových zariadení
21.
Apríl
2022
Rámcová dohoda kovania a doplnkový materiál pre drevovýrobu
CUZ-ZM-1-16/2022
789 781,20 € Démos Trade, s.r.o. Centrum účelových zariadení
21.
Apríl
2022
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní
04/BOZP/2022
20 030,00 € PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Centrum účelových zariadení, Inštitút pre verejnú správu,
7.
Apríl
2022
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu KRUB 32-25/2022
CUZ-ZM-1-14/2022
0,00 € Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ Centrum účelových zariadení
7.
Apríl
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-D1-2-9/2022
0,00 € Orange Slovensko , a.s. Centrum účelových zariadení
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »