Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodávku piva,služby a servis pre stredisko Signál Piešťany
CUZ-ZM-1-96
Doplnená
19 489,50 € Banskobystrický pivovar, a.s. Centrum účelových zariadení
29. Júl 2022
Zmluva na poskytovanie služieb
CUZ-ZM-1-94/2022
0,00 € Technická inšpekcia, a.s. Centrum účelových zariadení
29. Júl 2022
Zmluva na poskytovanie služieb v oblasti - Odborné vzdelávanie na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou
CUZ-ZM-1-91/2022
0,00 € OHSAS, s.r.o. Centrum účelových zariadení
29. Júl 2022
Zmluva na poskytovanie služieb vo výchove a vzdelávaní
CUZ-ZM-1-88-2022
0,00 € BE-SOFT a.s. Centrum účelových zariadení
21. Júl 2022
Rámcová dohoda
Z20227375_Z
44 278,80 € Williman, s. r. o. Centrum účelových zariadení
19. Júl 2022
Rámcová dohoda
Z20227257_Z
45 720,00 € Okienkovo s. r. o. Centrum účelových zariadení
18. Júl 2022
Rámcová dohoda
Z20227213_Z
118 181,27 € GU SLOVENSKO, s.r.o. Centrum účelových zariadení
13. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.1 Čerstvé pečivo,chlieb,pekárenské výrobky pre CUZ, časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-45/2022
46 067,00 € Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. Centrum účelových zariadení
13. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.1 Čerstvé pečivo,chlieb,pekárenské výrobky pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-46/2022
109 092,00 € Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. Centrum účelových zariadení
11. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.3 Mlieko,mliečne a lahôdkové potraviny pre CUZ, časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-50/2022
306 972,60 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.7 Základné a konzervované potraviny pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-64/2022
Doplnená
490 107,07 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.3 Mlieko,mliečne a lahôdkové potraviny pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-49/2022
788 952,84 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zelenina,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-63/2022
Doplnená
40 370,60 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.3 Mlieko,mliečne a lahôdkové potraviny pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-51/2022
256 153,80 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zelenina,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-62/2022
Doplnená
29 645,84 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.7 Základné a konzervované potraviny pre CUZ, časť ,,Stred"
CUZ-ZM-1-65/2022
Doplnená
201 295,32 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.7 Základné a konzervované potraviny pre CUZ, časť ,,Východ"
CUZ-ZM-1-66/2022
Doplnená
0,00 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
11. Júl 2022
Rámcová dohoda na dodanie potravín č.6 Hlboko mrazené-zelenina,ovocie,mäso,polotovary pre CUZ, časť ,,Západ"
CUZ-ZM-1-61/2022
Doplnená
86 179,04 € METRO Cash & Carry SR s.r.o. Centrum účelových zariadení
1. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
NSM-3-201/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. Centrum účelových zariadení
1. Júl 2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti (Štrbské Pleso)
CUZ-ZM-1-107/2022
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group Centrum účelových zariadení