Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služby retransmisie cez satelitnú sieť
CUZ-T_ZM_3-30-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
22. Október 2019
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
CUZ-T_ZM_3-31-2019_2019
0,00 € Linde Gas k.s. Centrum účelových zariadení
21. Október 2019
Kúpna zmluva
Z201931660_Z
6 228,00 € CORTEC s.r.o. Centrum účelových zariadení
21. Október 2019
Zmluva o dielo
Z201931657_Z
Zrušená
6 600,00 € CENTROGLOB, s.r.o. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služby retransmisie cez internet
CUZ-T_ZM_3-28-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o nájme zariadenia
CUZ-T_ZM_3-26-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o poskytovaní prístupu k TV cez internet
CUZ-T_ZM_3-27-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
16. Október 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange TV cez satelit
CUZ-T_ZM_3-29-2019_2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Centrum účelových zariadení
11. Október 2019
Zmluva o dielo
CUZ_ZM-1-48-2019_2019
0,00 € SPAEZ spol. s.r.o. Centrum účelových zariadení
3. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní "Výcvik v polygóne pre objednávateľa v súlade s § 27 Zákona NR SR č. 124/2016 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
06/BOZP/2019
4 500,00 € PETROLSERVIS SK, spol. s.r.o. Centrum účelových zariadení Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
27. September 2019
Zmluva o dielo
CUZ_ZM-1-46-2019_2019
0,00 € STOLAMED PLUS s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. September 2019
Zmluva o dielo č. CÚZ-ZM-1-44/2019
CUZ_ZM-1-44-2019_2019
0,00 € EV-mont, s.r.o. Centrum účelových zariadení
26. September 2019
Zmluva o dielo č. CÚZ-ZM-1-45/2019
CUZ_ZM-1-45-2019_2019
0,00 € EV-mont, s.r.o. Centrum účelových zariadení
10. September 2019
Rámcová dohoda na dodanie elektroinštalačného materiálu pre CÚZ
CUZ-ZM-1-40-2019
0,00 € MURAT s.r.o. Centrum účelových zariadení
2. September 2019
Zmluva o dielo
CUZ-T_ZM_3-25-2019_2019
0,00 € Exclusive design s.r.o. Centrum účelových zariadení
19. August 2019
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č.11150260
CUZ_ZM-1-42-2019_2019
Doplnená
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Centrum účelových zariadení Stredisko Signál Piešťany
2. August 2019
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu č.73/ON-2019
CUZ_ZM-1-41-2019_2019
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR(CP Prešov) Centrum účelových zariadení
30. Júl 2019
Dodatok č. 2 ku Rámcovej kúpnej zmluve
CUZ-T_ZM_3-22-2019_2019
0,00 € Ryba Košice, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení
30. Júl 2019
Dohoda o zániku zmluvy 50-000076016PO2013
CUZ-T_ZM_3-21-2019_2019
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Centrum účelových zariadení
30. Júl 2019
Dodatok č. 2 ku platnej Kolektívnej zmluve 2019
CUZ-T_ZM_3-23-2019_2019
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu polície Centrum účelových zariadení