Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č.767/2023
767/2023
87 400,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
18. Júl 2023
Dohoda o pristúpení k záväzku
4604/2023
1 431,06 € JUDr. Pavol Halaj, advokát Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
14. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20237081_Z
2 914,80 € Xepap, spol. s r. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
14. Júl 2023
Kúpna zmluva
Z20237082_Z
2 159,94 € MAT-obaly, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4245/2023
0,00 € JUDr. Pavol Halaj, advokát Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
27. Jún 2023
Dohoda o podmienkach oddlženia
3752/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
12. Január 2023
Zmluva o poskytovaní sterilizačných služieb
Z-3/2023
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
19. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
117/2022
0,00 € Völgyiová Karolína Nemocnica s poliklinikou, Revúca
19. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
116/2022
0,00 € PhDr. Nemčoková Adriana, PhD. Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
21/2022
0,00 € Bc. Kováčová Dana Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
3/2022
0,00 € Oravcová Mária Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
4/2022
0,00 € Hajašová Klaudia Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
15/2022
0,00 € Glückner Lucia Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
9/2022
0,00 € Simanová Ružena Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
19/2022
0,00 € Martinkovičová Eva Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
20/2022
0,00 € Podobník František Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
38/2022
0,00 € Oravcová Viera Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
33/2022
0,00 € Bc. Rovná Zlatica Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
47/2022
0,00 € Tamášová Zuzana Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
115/2022
0,00 € Simanová Monika Nemocnica s poliklinikou, Revúca