Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
66/2022
0,00 € Mgr. Palkovičová Mária Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
24/2022
0,00 € Kováčová Veronika Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
10/2022
0,00 € Weiszová Valéria Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
11/2022
0,00 € Vavreková Anna Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
12/2022
0,00 € Mgr. Meriačová Martina Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
13/2022
0,00 € Mezeiová Cynthia Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
27/2022
0,00 € Bc. Slobodianiuk Oksana Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
29/2022
0,00 € Bednáriková Nina Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
7/2022
0,00 € Nemešová Tatiana Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
85/2022
0,00 € Bc. Marčáková Eva Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
87/2022
0,00 € Oravcová Eva Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
89/2022
0,00 € Hozová Anna Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
106/2022
0,00 € Števková Gabriela, dipl.s. Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
31/2022
0,00 € Majerčíková Alena Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
39/2022
0,00 € Bc. Hrivnáková Miriama Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
40/2022
0,00 € Rusníková Jana Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
41/2022
0,00 € Bc. Csatári Jana Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
42/2022
0,00 € Mgr. Murková Katarína Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
58/2022
0,00 € Bánesová Andrea, dipl.s. Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
59/2022
0,00 € Tomlainová Iveta Nemocnica s poliklinikou, Revúca