Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
101/2022
0,00 € Bc. Breznaník Peter Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
102/2022
0,00 € Bc. Štepáneková Lenka Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
111/2022
0,00 € Ďurišková Monika Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
1/2022
0,00 € Tatiana Eliášová Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
88/2022
0,00 € Kretová Darina Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
61/2022
0,00 € Stavná Martina Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
65/2022
0,00 € Štitnická Monika Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
80/2022
0,00 € Barišová Zuzana Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
83/2022
0,00 € Mgr. Kováčová Lenka Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
90/2022
0,00 € Vrbjarová Eva Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
76/2022
0,00 € Horváth Miroslava Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
5/2022
0,00 € Kaššaiová Eva Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
6/2022
0,00 € Tvrdoňová Milota Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
52/2022
0,00 € Šavlíková Iveta Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
56/2022
0,00 € Macejková Diana Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
70/2022
0,00 € Šramová Dana Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
44/2022
0,00 € Kekeňáková Eva Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
45/2022
0,00 € Bc. Sanislová Eva Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
69/2022
0,00 € Smereková Petra Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
37/2022
0,00 € Ivanová Dagmar Nemocnica s poliklinikou, Revúca