Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
54/2022
0,00 € Mgr. Andrášiková Blažena Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
57/2022
0,00 € Karkusová Karin Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
50/2022
0,00 € Schmidtová Oĺga Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
35/2022
0,00 € Mičíková Zuzana Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
114/2022
0,00 € Boldišová Bianka Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
100/2022
0,00 € Damrélyová Diana Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
103/2022
0,00 € Lokota Erik Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
112/2022
0,00 € Miháliková Martina, dipl.s. Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
79/2022
0,00 € Bc. Žigová Martina Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
71/2022
0,00 € Štitnická Monika Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
75/2022
0,00 € Mgr. Hirschmanová Janka Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
96/2022
0,00 € Mgr. Mičkyová Katarína Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
97/2022
0,00 € Emödiová Jana Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
60/2022
0,00 € Hudečeková Adriana Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
64/2022
0,00 € Urvová Ivana Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
86/2022
0,00 € Fandáková Eva Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
91/2022
0,00 € Steiner Eva Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
92/2022
0,00 € Bombová Dominika Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
93/2022
0,00 € Simanová Renáta Nemocnica s poliklinikou, Revúca
16. December 2022
DOHODA O POSKYTNUTÍ STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
22/2022
0,00 € Johanová Františka Nemocnica s poliklinikou, Revúca