Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2023
Memorandum o spolupráci
SNPVF-Z/93/2023
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
21. Júl 2023
Kúpna Zmluva SNPVF-Z-80/2023
Kúpna Zmluva SNPVF-Z-80/2023
Doplnená
12 990,00 € flex - it, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Júl 2023
Kúpna zmluva SNPVF-Z/26/2023
SNPVF-Z-26/2023
Doplnená
17 045,00 € Róbert Bartuš, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
18. Júl 2023
Mandátna zmluva SNPVF-Z/92/2023
SNPVF-Z/92/2023
1 200,00 € Ing. Peter Beneš Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. Júl 2023
Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní monitoringu druhov a biotopov európskeho významu
SNPVF-Z/90/2023
0,00 € Aqua vita - Živá voda, spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. Júl 2023
Zmluva č. GAYA 2230318 o poskytovaní služieb
SNPVF-Z/88/2023
0,00 € GAYA, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
3. Júl 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
SNPVF-Z/86/2023
3 120,00 € Ing. Janka Matisová Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
29. Jún 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
SNPVF-Z/81/2023
0,00 € JUDr. Katarína Belešová, PHD, MPH Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
27. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služby Telekom SD-WAN Services
SNPVF-Z/77/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
14. Jún 2023
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb
76/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
5. Jún 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
73/2023
0,00 € Zuzana Balanac, Mgr Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
5. Jún 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
74/2023
0,00 € Mgr. Ivan Mikuš Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
5. Jún 2023
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
75/2023
0,00 € Ing. Cindy Paľová Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
30. Máj 2023
Kúpna zmluva č. SNPVF-Z/69/2023
69/2023
46 240,00 € Mikona, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
30. Máj 2023
Kúpna zmluva č. SNPVF-Z/66/2023
66/2023
Doplnená
58 100,00 € Euromotor, spol. s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
29. Máj 2023
Kúpna zmluva č. SNPVF-Z/70/2023
70/2023
2 274,00 € Autocar - Ťažné zariadenia s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
23. Máj 2023
Kúpna zmluva č. SNPVF-Z/67/2023
67/2023
55 730,00 € Autoklub, a.s Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302071CUH8-76-93
71/2023
549 550,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
17. Máj 2023
Kúpna zmluva č. SNPVF-Z/68/2023
68/2023
Doplnená
155 700,00 € TSM SLovakia, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
15. Máj 2023
Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania
72/2023
4 800,00 € Vision Consulting, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine