Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5514-2024
9 876,96 € Ing. Tomáš Krajňák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5824-2024
10,78 € Iveta Remeňáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5835-2024
192,22 € Mgr. Milota Pavlišinová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5840-2024
1 627,87 € Jarmila Hancová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5856-2024
1 916,84 € Mária Nevelőšová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5862-2024
102,91 € Ján Buhla Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5858-2024
504,74 € Radoslav Varga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5864-2024
63,95 € Marek Iván Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5868-2024
736,73 € Štefan Varga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5719-2024
9,09 € Helena Petrová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5705-2024
90,22 € Margita Pribulová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5618-2024
923,54 € Mária Missenard Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5622-2024
4 678,26 € Ľubomír Kováč Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5628-2024
8 152,90 € Mgr. Jana Pasternáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5658-2024
257,45 € Georgína Tóthová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5592-2024
1 417,10 € Bc. Dana Nagyová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5663-2024
9,09 € Marta Murová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5882-2024
189,04 € Róbert Spišák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5891-2024
229,51 € Michal Tomčo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5526-2024
506,26 € Marta Fritzká Valaliky Industrial Park, s. r. o.