Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5526-2024
506,26 € Marta Fritzká Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5612-2024
1 141,18 € Ing. Miriam Bérešová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5565-2024
2 125,66 € Gabriel Balogh Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5572-2024
3 355,41 € Agáta Lampertová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
10-5521-2024
341,32 € Pavol Janočko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-5750-2024
752,40 € Ing. Jozef Blaško Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-6550-2024
81,57 € Julius Sanislo Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-6551-2024
4,70 € Irena Tomčová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-6610-2024
1,44 € Iveta SZILÁGIOVÁ Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
14-6607-2024
249,23 € Margita Staňová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6033-2024
125,81 € Dana Vargová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6034-2024
86,21 € Mgr. Renáta Žilecká Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6039-2024
53,79 € Miroslav Juhás Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6047-2024
56,43 € Pavol Novák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6057-2024
134,50 € Jozef Horňák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-6055-2024
272,97 € Mária Schvarcingerová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-5967-2024
359,82 € Klement Andrejkovič Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
Kúpna zmluva
14-5649-2024
121,66 € Jolana Bittóová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-5985-2024
237,01 € Mgr. Agnesa Jesenská Valaliky Industrial Park, s. r. o.
14. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
13-5999-2024
409,42 € Mária Čorňáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.