Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 11/2022
67/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Martina Beňová
30. Marec 2022
MANDÁTNA ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE ODDLŽENIA č. 262/2022
62/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
30. Marec 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 15/2022
64/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Petra Ruščáková
30. Marec 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 14/2022
63/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Bence Tóth
29. Marec 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 06/2022
60/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Gabriela Benczová
29. Marec 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 07/2022
58/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Bianka Górová
29. Marec 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 05/2022
59/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Lenka Malíková
29. Marec 2022
Zmluva o epidemiologickej štúdii H21-837
57/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky AbbVie s.r.o.
29. Marec 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 12/2022
61/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Dávid Pospíšil
22. Marec 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 13/2022
55/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Mohammed Qaisiya
21. Marec 2022
Zmluva o výpožičke
52/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo vnútra SR
18. Marec 2022
Mandátna zmluva
262/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
16. Marec 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 08/2022
45/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Soňa Ondrušeková
16. Marec 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 09/2022
46/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Miriam Ninisová
16. Marec 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 03/2022
48/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Sabina Vargová
16. Marec 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 04/2022
47/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Marek Čajági
10. Marec 2022
DODATOK č. 8 k Zmluve č. ÚHL RK - 35/4-19
36/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo obrany SR
10. Marec 2022
Nájomná zmluva 7/2022
37/2022
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Mustafa Abdul Hadi
7. Marec 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu
243/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
7. Marec 2022
Zmluva o spolupráci
249/2022
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR