Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
242/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Viktória Várnagyová
28. September 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
239/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Evelin Takács
28. September 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
240/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Janette Karasová
28. September 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
241/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Lucia Vnučková
28. September 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
243/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Alena Wittmanová
24. September 2021
Dodatok č. 16 k Zmluve č. 62NFAS000518
237/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
24. September 2021
Dodatok č. 20 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000118
238/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
14. September 2021
Nájomná zmluva 20/2021
234/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Alžbeta Drešková
14. September 2021
Nájomná zmluva 19/2021
233/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mária Ťahodová
9. September 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
231/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Jana Fodorová
9. September 2021
Nájomná zmluva 17/2021
229/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Slávka Kunzová
9. September 2021
Nájomná zmluva 18/2021
230/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Kristína Konkolyová
3. September 2021
DODATOK č. 3 k Zmluve o klinickom skúšaní CQGE031C2303
226/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Novartis Slovakia s.r.o.
25. August 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 17/2021
224/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Laura Laczkóová
25. August 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
225/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Veronika Kušnírová
24. August 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
218/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Miroslava Hudecová
24. August 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
217/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Valéria Hegedüšová
24. August 2021
Nájomná zmluva 15/2021
216/2021
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Gabriela Benczová
24. August 2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
219/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Lucia Pšenáková
15. August 2021
Dodatok č. 19 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.74NSP1000118
214/2021
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.