Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve 29/2020 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
19/2022
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o,Kornela Mahra 3, 91708 Trnava Obec Križovany nad Dudváhom, Križovany nad Dudváhom 1, 91924
8. Jún 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
23/2022
0,00 € FidelityTrade, s.r.o., K.Mahra 3, Trnava Obec Červeník
6. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21022301 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
23/2022
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Brestovany
31. Máj 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22051301
OcÚMOS-774/2022
0,00 € FidelityTrade, s.r.o. Obecný úrad Mostová
31. Máj 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 20090205 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
3
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Oľdza
26. Máj 2022
Dodatok č.1 k zmluve
0555/2022
371,52 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Boleráz
11. Máj 2022
Dodatok č.1 k zmluve 32/2021
dodatok č.1 k zmluve 32/2021
546,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Biely Kostol
9. Máj 2022
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
22042701
0,00 € Fidelity Trade, s. r. o. Základná škola s materskou školou
20. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2021070101 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
2
72,47 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Ružindol
19. Apríl 2022
Zmluva o zbere preprave a zneškodňovaní vybraných zložiek komunálnych odpadov
22033101
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Moravany nad Váhom
3. November 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202027327_Z
14 793,60 € Fidelity Trade s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
11. August 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202018749_Z
550,80 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
27. Júl 2020
Rámcová dohoda
Z202016677_Z
1 308,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
29. Jún 2020
Rámcová dohoda
Z202013554_Z
5 200,00 € Fidelity Trade s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
26. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202013795_Z
890,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
26. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202013321_Z
1 198,80 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202012824_Z
448,99 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
15. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202012309_Z
400,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
26. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20203585_Z
2 088,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
19. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20202983_Z
5 760,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody