Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa jednorazové naloženie, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Sereď.
1267/2023
25 000,00 € Fidelity Trade s.r.o. Mesto Sereď
3. November 2023
Zmluva č. 23102301 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
34/2023
139,20 € Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava Obec Dolné Trhovište, 920 61 Dolné Trhovište č. 152
20. Október 2023
Dodatok č. 1
1139/2023
84 949,20 € Fidelity Trade s.r.o. Mesto Sereď
26. September 2023
Rámcová dohoda
Z202310084_Z
15 477,60 € Fidelity Trade s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. September 2023
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
2023/16
0,00 € Fidelity Trade, s. r. o. Základná škola s materskou školou
8. September 2023
Zmluva o odbere rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
ZM_23090601
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Športová 33, Zavar
21. August 2023
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO č. 23072601
ZML236/2023-2221
1 872,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Trstín
31. Júl 2023
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov
DZ/18/2023
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Podolie
31. Júl 2023
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 23110701
DZ/19/2023
26,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Podolie
26. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, preprave a zneškod. vybraných zložiek odpadu
Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, preprave a zneškod.
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Zvončín
19. Jún 2023
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
Zmluva 452023
18 748,80 € FidelityTrade s.r.o. Obec Slovenský Grob
9. Jún 2023
Zmluva: dodatok č. 1 k zmluve č. 22060903 o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov uzatvorenej dňa 06.07.2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 22060903 o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov uzatvorenej dňa 06.07.2022
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Tureň
6. Jún 2023
Dodatok č.3 k zmluve č.20111201 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
20111201
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Hôrka nad Váhom
5. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 20090205 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
4
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Oľdza
5. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o zbere,preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO č. 22120801
2212081
126,00 € Fidelity trade s.r.o. Obec Jalšové
2. Jún 2023
Dodatok č. 1
1/2023-37/2022
61,20 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Veľká Paka
1. Jún 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 20110103 o odbere biologicky rozložiteľného kuchnského a reštauračného odpadu
7
170,58 € Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava Obec Rakovice
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061601
1/2023
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava Obec Kľačany, Kľačany 211
31. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 21022301
032/2023
0,00 € Fidelity trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava Obec Brestovany
31. Máj 2023
Dodatok k zmluve o zbere použitých jedlých olejov a tukov
Zmluva zo dňa 11.05.2023
0,42 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Tureň