Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2019
Rámcová dohoda
Z201912254_Z
Zrušená
16 999,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
29. Marec 2019
Rámcová dohoda
Z201910546_Z
4 080,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
25. Február 2019
Rámcová dohoda
Z20195241_Z
1 390,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
19. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20194749_Z
13 000,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
18. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20194643_Z
2 518,80 € Fidelity Trade s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
8. Február 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20193923_Z
1 860,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
25. Január 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20192401_Z
1 368,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
25. Január 2019
Kúpna zmluva
Z20192171_Z
1 200,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
14. Január 2019
Rámcová dohoda
Z2019677_Z
1 380,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20. November 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201850171_Z
1 320,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
18. Január 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2018417_Z
1 020,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
4. December 2017
Kúpna zmluva
Z201764783_Z
6 400,00 € Fidelity Trade s.r.o. Mesto Trnava
2. Október 2017
Zmluva o dielo
Z201748016_Z
7 560,00 € Fidelity Trade s.r.o. STEFE Trnava, s. r. o.
22. September 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201747194_Z
2 222,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
19. September 2017
Zmluva o dielo
Z201745687_Z
11 376,00 € Fidelity Trade s.r.o. STEFE Trnava, s. r. o.
4. August 2017
Zmluva o dielo
Z201736691_Z
9 120,00 € Fidelity Trade s.r.o. STEFE Trnava, s. r. o.
24. Júl 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201734516_Z
2 750,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
16. Jún 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201728294_Z
3 000,00 € Fidelity Trade s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. Február 2017
Rámcová dohoda
Z20175133_Z
Zrušená
55 000,00 € Fidelity Trade s.r.o. Služby mesta Piešťany