Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2022
Zmluva o odbere - zber jedlých tukov olejov a tukov
905/2022
0,25 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Dubová
29. September 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061304
Zml. 332022
0,00 € Fidelity Trade, s. r. o. Obec Vinosady
29. September 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061401
OcUNŽ-399/2022
491,04 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Nový Život
28. September 2022
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov
Doplnená
0,60 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Smolenice
28. September 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061506
Doplnená
576,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Smolenice
21. September 2022
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov
2022/09/004
0,00 € Fidelity Trade, s. r. o. Základná škola s materskou školou
14. September 2022
Dodatok č.2 k zmluve č.20121402 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
20121402
6,45 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Očkov
9. September 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov Č.22061310
343/2022
108,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Kvetoslavov
5. September 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22042702
22042702
0,00 € FidelityTrade, s.r.o. Obec Borová
5. September 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
212022
0,00 € FidelityTrade, s.r.o. Obec Kočovce
26. August 2022
Dodatok k zmluve o zbere použitých jedlých olejov a tukov (kat. č. 20 01 25)
27
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Ružindol
26. August 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061007
22061007
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Dlhá
19. August 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o zbere použitých jedlých olejov a tukov
21/2022
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Oľdza
11. August 2022
Dodatok č. 1
41/2022
0,00 € FidelityTrade, s.r.o., K.Mahra 3, Trnava Obec Červeník
3. August 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 22061501
OcU - /2022
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Čataj, Obecný úrad Čataj
30. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
22061402
0,00 € FidelityTrade, s.r.o. Obec Sasinkovo, Sasinkovo 3, 920 65 Sasinkovo
29. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení komunálneho odpadu
573/2022
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Dolná Krupá
29. Júl 2022
Zmluva o zbere KO
37/2022
148,80 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Veľká Paka
28. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní vybraných zložiek komunálnych odpadov č.22061505
Z24-22
208,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Dolné Dubové
27. Júl 2022
odber BR kuchynský a reštauračný odpad
73
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Voderady