Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 21092401 o odbere BRKO
367/2023
144,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Kvetoslavov
29. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 22191201 o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov uzatvorenej dňa 19.12.2022
Dodatok č.1 k zmluve č. 22191201 o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov uzatvorenej dňa 19.12.2022
0,00 € Fidelity trade, s.r.o. Obec Dolné Otrokovce
29. Máj 2023
Zmluva č. 23230501 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
23230501
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Služby Cífer s.r.o.
15. Máj 2023
Dodatok k zmluve o zbere použitých jedlých olejov a tukov
37/2023
0,00 € FidelityTrade, s.r.o. Obec Zavar
15. Máj 2023
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č.23030501
36/2023
92,88 € FidelityTrade, s.r.o. Obec Zavar
30. Marec 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 21011101 o odbere biologicky rozložiteľného odpadu a reštauračného odpadu
74/2023
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Cífer
27. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o zbere použitých jedlých olejov a tukov
359/2023
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Kvetoslavov
27. Marec 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2102401 o odbere BRKO
358/2023
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Kvetoslavov
20. Marec 2023
Zmluva-bio odpad
06032023
7,20 € FidelityTrade,s.r.o. obec Mierovo
6. Marec 2023
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov (kat. č. 20 01 25)
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov (kat. č. 20 01 25)
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Malženice
24. Február 2023
Poskytnutie služby - zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2023
244/2023
77 227,20 € Fidelity Trade, s. r. o. Mesto Sereď
21. Február 2023
Dodatok č. 5 k zmluve č. 20122101 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu uzatvorenej 21.12.2020
06/2023
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Banka
15. Február 2023
Dodatok č. 1
217/2023
82 368,00 € Fidelity Trade, s. r. o. Mesto Sereď
15. Február 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č.: 21011101 o odbere biologicky rozložiteľného odpadu a reštauračného odpadu
19/2023
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Cífer
7. Február 2023
Odber BR kuchynský a reštauračný odpad
10/2023
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Voderady
2. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, preprave a zhodnotení vybraných zložiek KO č. 376/2022
21/2023
0,00 € FidelityTrade, s.r.o. Mesto Nová Dubnica
1. Február 2023
Dodatok o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
121042301
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Hubina
13. Január 2023
Zmluva na poskytnutie služby o odbere BRKO a reštauračného odpadu
1/2023
39 168,00 € FidelityTrade s.r.o. MESTO LEOPOLDOV
2. Január 2023
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22191201
022023
0,00 € FidelityTrade, s.r.o. Obec Dolné Otrokovce
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. ZM_128_2022 uzavretá podľa § 269 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov
ZM_128_2022
35 280,00 € FidelityTrade, s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava 7 Zmluvy, Obec Madunice