Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20202361_Z
4 900,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
7. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20202212_Z
530,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
28. Január 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20201386_Z
700,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24. Január 2020
Kúpna zmluva
Z20201282_Z
1 250,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17. Január 2020
Rámcová dohoda
Z2020743_Z
1 200,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
10. Január 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2020354_Z
1 305,60 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
9. Január 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2020144_Z
720,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
25. November 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201934731_Z
14 880,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
21. November 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201935394_Z
1 080,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
21. November 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201935387_Z
600,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
10. September 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201925810_Z
560,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
31. Júl 2019
Rámcová dohoda
Z201923372_Z
1 620,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
11. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201921686_Z
1 190,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
2. Júl 2019
Kúpna zmluva
Z201920695_Z
1 860,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
1. Júl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201920708_Z
2 731,20 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
26. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201919849_Z
1 300,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
24. Jún 2019
Rámcová dohoda
Z201919633_Z
1 100,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
14. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201918559_Z
1 056,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
15. Apríl 2019
Rámcová dohoda
Z201912254_Z
Zrušená
16 999,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
29. Marec 2019
Rámcová dohoda
Z201910546_Z
4 080,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce