Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061503 – Fidelity Trade , s.r.o.
22061503
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Ducové
20. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO č. 22061301
200
62,40 € Fidelity Trade, s.r.o., Trnava Obec Bašovce, Bašovce č. 160, 922 01
19. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO
RZ č. 59/2022
1 220,16 € Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 01 Trnava Obec Chtelnica
19. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061002
81/2022
124,80 € FidelityTrade,s.r.o. Obec Nižná
19. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek kom. odpadu č.22061006
35/2022
0,00 € Fidelity Trade s.r.o., K. Mahra 3, 917 02 Trnava Obec Trakovice
16. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061601
ZM_202214
0,00 € FidelityTrade s.r.o Kornela Mahra 3 917 08 Trnava Obec Kľačany, Kľačany 211
15. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22062105
44/2022
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Doľany
15. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061308
19/2022
260,40 € Fidelity Trade, s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava OBEC DUBOVANY, 922 08 Dubovany č. 200
14. Júl 2022
Zmluva o zbere a preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO č. 22061303
Zmluva o zbere a preprave a zneškodnení vybraných
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Zvončín
13. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č.22061309
2022 015
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Šterusy
13. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061602
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061602
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Jalšové
13. Júl 2022
Dodatok č.1 Zmluvy o zbere, preprave a zneškodnená vybraných zložiek komunálnych odpadov
NP/O/2022/D/009
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Miloslavov
12. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
22060902
156,00 € Fidelity Trade, s.r.o Obec Lúka
12. Júl 2022
Zmluva a preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
ZM 3/2022
78,00 € Fidelity Trade s.r.o.
12. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
22061305 / 2022
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Majcichov
8. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných komunálnych zložiek komunálnych odpadov
33/2022
0,00 € Fidelity Trade s.r.o., Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava Obec Prašník
27. Jún 2022
Dodatok č.2 k zmluve č.20111201 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
20111201
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Hôrka nad Váhom
22. Jún 2022
Dodatok č. 5 k zmluve č. 20110103 zo dňa 03.11.2020
č. 5
714,48 € Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava Obec Rakovice
20. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 20120401 o odbere BRKO
48/2022
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Krakovany
17. Jún 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
402022
Doplnená
15 782,40 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Slovenský Grob