Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Memorandum o porozumení č. 9013/0245/24
9013/0245/24
0,00 € Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Máj 2024
Memorandum o spolupráci s externým partnerom z praxe č. 0101/0031/24
0101/0031/24
0,00 € STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o./ STRABAG Pozemné a Inžinierske staviteľstvo s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci č. 0701/0017/24
0701/0017/24
0,00 € OZ Euforion - kultúrno voľnočasové fórum Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci s externým partnerom z praxe č. 0701/0016/24
0701/0016/24
0,00 € Moving Medical Media s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Apríl 2024
Memorandum o vzájomnej spolupráci v rámci projektu BIN SGS02_2021_007 - Rozvoj moderného strojárskeho vzdelávacieho programu v oblasti zelenej inteligentnej výroby
0600/0030/24
0,00 € Stredná priemyselná škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Apríl 2024
Memorandum o porozumení a spolupráci č. 9001/0023/24
9001/0023/24
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Marec 2024
Memorandum o spolupráci č. 0501/0008/24
0501/0008/24
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Marec 2024
Memorandum o porozumení, č. 9013/0136/24
9013/0136/24
0,00 € Hanbat National University Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Február 2024
Memorandum o porozumení č. 9012/0004/24
9012/0004/24
0,00 € Framatome Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Február 2024
Memorandum o vzájomnej spolupráci č. 0401/0012/24
0401/0012/24
0,00 € Slovenská bioplynová asociácia Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Február 2024
Memorandum o spolupráci s externým partnerom z praxe č. 0701/0008/24
0701/0008/24
0,00 € MEDIC LABOR, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Február 2024
Memorandum o porozumení č. 0701/0006/24
0701/0006/24
0,00 € AGH University of Science and Technology Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Február 2024
Memorandum o vzájomnej spolupráci, MTF STU č. 7/2024
0600/0007/24
0,00 € BIONT, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Január 2024
Memorandum o spolupráci č. 0501/0003/24
0501/0003/24
0,00 € Mestská časť Bratislava - Jarovce Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Január 2024
Memorandum o spolupráci č. 0501/0004/24
0501/0004/24
0,00 € Ústav pamäti národa Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Január 2024
Memorandum o spolupráci č. 0101/0104/23
0101/0104/23
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Obec Oravská Polhora
22. December 2023
Memorandum o spolupráci č. 9001/0100/23
9001/0100/23
0,00 € Kia Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. December 2023
Memorandum o porozumení č. 9013/0517/23
9013/0517/23
0,00 € Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. November 2023
Memorandum o spolupráci č. 0501/0044/23
0501/0044/23
0,00 € Penta Real Estate, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. November 2023
Memorandum o spolupráci č. 4/2023/STUSJF/SNAS
0201/0021/23
0,00 € Slovenská národná akreditačná služba Slovenská technická univerzita v Bratislave