Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2020
Memorandum o spolupráci v rámci zavádzania informačného systému elektronickej fakturácie č. 2019/270
9012/0011/19
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo financií Slovenskej republiky
6. December 2019
Memorandum o spolupráci MTF STU č. 205/2019
0600/0165/19
0,00 € Stredná odborná škola technická Galanta - Müszaki Szakközépiskola Galanta Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. December 2019
Memorandum o spolupráci č. 9012/0012/19
9012/0012/19
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mesto Dubnica nad Váhom
4. December 2019
Memorandum o spolupráci č. 0501/0041/19
0501/0041/19
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. November 2019
Memorandum o spolupráci č. 0301/0194/19
0301/0194/19
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. November 2019
Memorandum o spolupráci č. 0401/0120/19
0401/0120/19
0,00 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Október 2019
Memorandum o porozumení č. 9012/0010/19
9012/0010/19
0,00 € Slovenská akadémia vied, World Technology & Partners, EURO DRUŽSTVO BRATISLAVA Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Október 2019
Memorandum o spolupráci č. 9012/0009/19
9012/0009/19
0,00 € Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Október 2019
Memorandum o spolupráci č. 0501/0036/19
0501/0036/19
0,00 € ABC - Academic Business Centrum Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Október 2019
Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci MTF č. 152/2019
0600/0120/19
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Október 2019
Memorandum o spolupráci č. 9012/0008/19
9012/0008/19
0,00 € Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) TnUAD v Trenčíne, Centrum pre využitie pokročilých materiálov (CEMEA) SAV Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. September 2019
Memorandum o spolupráci MTF č. 132/2019
0600/0106/19
0,00 € HZDR Innovation GmbH Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. September 2019
Memorandum o spolupráci č. 0201/0038/19
0201/0038/19
0,00 € Slovenská národná akreditačná služba Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. August 2019
Memorandum o spolupráci a podpore Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie - slovak.AI
9012/0007/19
0,00 € Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie - slovak.AI Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. August 2019
Memorandum o spolupráci pri realizácii spoločných projektov, akvizičnej činnosti a posilnení spolupráce v oblasti výskumu a vývoja MTF č. 99/2019
0600/0072/19
0,00 € Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Júl 2019
Memorandum o porozumení medzi STU v Bratislave, MTF so sídlom v Trnave a klastrem v Brne
0600/0060/19
0,00 € CREA Hydro&Energy, z.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Marec 2019
Memorandum o spolupráci č. 0201/0014/19
0201/0014/19
0,00 € SKARTEK, spol. s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Marec 2019
Memorandum o spolupráci č.14/2019
0600/0010/19
0,00 € PredictiveDataScience s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. August 2018
Memorandum o spolupráci č. 9014/0011/18
9014/0011/18
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. August 2018
Memorandum o spolupráci č. 0201/0034/18
0201/0034/18
0,00 € INOVAV, o.z. Slovenská technická univerzita v Bratislave