Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2021
Memorandum o spolupráci č. 0701/0010/21
0701/0010/21
0,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2021
Memorandum o porozumení č. 0701/0009/21
0701/0009/21
0,00 € Tachyum, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Máj 2021
Memorandum o spolupráci č. SK/01/OST/2021/0025/R
0501/0015/21
0,00 € CORWIN SK a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Apríl 2021
Memorandum o spolupráci č. 0201/0008/21
0201/0008/21
0,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Apríl 2021
Memorandum o spolupráci, MTF STU č. 46/2021
0600/0036/21
0,00 € Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja; Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Apríl 2021
Memorandum o spolupráci č. 0701/0006/21
0701/0006/21
0,00 € SWAN Mobile, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Február 2021
Memorandum o spolupráci č. 0701/0037/20
0701/0037/20
0,00 € ICM University of Applied Sciences Krems/Austria Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Január 2021
Memorandum o spolupráci č. 0101/0163/20
0101/0163/20
0,00 € DYNAMIK HOLDING, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. December 2020
Memorandum o spoločnom zámere č. 528/2020
0301/0206/20
0,00 € Mesto Hlohovec Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Október 2020
Memorandum o spolupráci, č. 0501/0020/20
0501/0020/20
0,00 € Mesto Žilina Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Október 2020
Memorandum o porozumení č. 0701/0032/20
0701/0032/20
0,00 € IBM Slovensko, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. September 2020
Memorandum o spolupráci č. 0301/0114/20
0301/0114/20
0,00 € Centire s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. September 2020
Memorandum o vzájomnej spolupráci k vytvoreniu Európske centrá digitálnych inovácií (ECDI) č. 0301/0115/20
0301/0115/20
0,00 € WEZEO, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Júl 2020
Memorandum o spolupráci č. 0201/0022/20
0201/0022/20
0,00 € Danfoss Power Solutions a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Júl 2020
Memorandum o spolupráci a podpore na výskume a vývoji smart autonómnych vozidiel, alternatívnych pohonoch nových progresívnych konštrukciách dopravných prostriedkov č. 0201/0021/20
0201/0021/20
0,00 € Siemens s.r.o.; SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Júl 2020
Memorandum o spolupráci č. 0202/0015/20
0202/0015/20
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Apríl 2020
Memorandum o spolupráci č. 0501/0005/20
0501/0005/20
0,00 € Futuristiq, o.z. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Marec 2020
Memorandum o spolupráci v oblasti podpory propagácie štúdia MTF STU č. 40/2020
0600/0035/20
0,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Február 2020
Memorandum o spolupráci č. 0102/0007/20
0102/0007/20
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenské elektrárne, a.s.
17. Január 2020
Memorandum o spolupráci č. 0501/0001/20
0501/0001/20
0,00 € Obec Novoť Slovenská technická univerzita v Bratislave