Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Memorandum o spolupráci č. 9001/0100/23
9001/0100/23
0,00 € Kia Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. December 2023
Memorandum o porozumení č. 9013/0517/23
9013/0517/23
0,00 € Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. November 2023
Memorandum o spolupráci č. 0501/0044/23
0501/0044/23
0,00 € Penta Real Estate, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. November 2023
Memorandum o spolupráci č. 4/2023/STUSJF/SNAS
0201/0021/23
0,00 € Slovenská národná akreditačná služba Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Október 2023
Memorandum o spolupráci č. 0501/0038/23
0501/0038/23
0,00 € Mesto Senec Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Október 2023
Memorandum o spolupráci, č. 9001/0065/23
9001/0065/23
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
3. Október 2023
Memorandum o spolupráci, MTF STU č. 99/2023
0600/0064/23
0,00 € Súkromná stredná odborná škola DSA Trnava Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Október 2023
Memorandum o spolupráci č. 0501/0037/23
0501/0037/23
0,00 € HEMP CLUSTER z.p.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. August 2023
Memorandum o porozumení č. 0701/0015/23
0701/0015/23
0,00 € Macau University of Science and Technology Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. August 2023
Memorandum o spolupráci č. 0501/0031/23
0501/0031/23
0,00 € BELVE s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Júl 2023
Memorandum o spolupráci č. 0501/0030/23
0501/0030/23
0,00 € Baumit, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Júl 2023
Memorandum o spolupráci č. 9001/0053/23
9001/0053/23
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Júl 2023
Memorandum o spolupráci č. 0501/0028/23
0501/0028/23
0,00 € Mesto Revúca Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Jún 2023
Memorandum o porozumení č. 0301/0089/23
0301/0089/23
0,00 € Fakultná nemocnica Olomouc Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Jún 2023
Memorandum o spolupráci č. 0501/0024/23
0501/0024/23
0,00 € SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Jún 2023
Memorandum o porozumení, č. 0701/0008/23
0701/0008/23
0,00 € Ericsson Slovakia spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Jún 2023
Memorandum o spolupráci, č. OST/442/2023/BVS
0501/0022/23
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Máj 2023
Memorandum o spolupráci č. 0501/0019/23
0501/0019/23
0,00 € Wienerberger s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Máj 2023
Memorandum o spolupráci č. 0501/0015/23
0501/0015/23
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Máj 2023
Memorandum o spolupráci č. 0301/0070/23
0301/0070/23
0,00 € KOLAS s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave