Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
101825
1 750,00 € Martin Kurcin, Jana Kurcinová Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
450/2023/SP-R
9 600,00 € DETOX s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
413/2023/SP-R
9 600,00 € SERAFIN - prírodné produkty, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0335/2023/SIEA1056
3 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Prostoxx, s.r.o.
30. Máj 2023
Dohoda o ručení číslo 01/2023/0011
460/2023/ORMP
0,00 € Ján Džubák Slovak Business Agency
30. Máj 2023
VI. ročník EPI konferencie GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2023
OZ-40-23-1-000251-00120
193,80 € Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
30. Máj 2023
Zaškolenie a opakované oboznámenie prevádzkových technikov ZZ
OZ-40-23-1-000250-00120
696,00 € LEMAR SK s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
100147
1 012,00 € František Hutira Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
101204
1 500,00 € JUDr. Viera Ottová Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
101985
2 040,00 € Ján Kožák, Iveta Kožáková r.Petriková Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102250
1 500,00 € Peter Štrbák Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102965
1 500,00 € Jozef Žabka, Lenka Žabková r. Taligová Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
86534
1 798,00 € Anton Zolcer , Monika Zolcerová r. Škerlecová Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0336/2023/SIEA1056
3 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Mgr. Iveta Škodová
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
412/2023/SP-R
9 600,00 € innovis, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
451/2023/SP-R
9 600,00 € RENOJAVA s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30. Máj 2023
Zmluva o dlhodobom nájme obalov
03/2023
0,00 € SIAD Slovakia spol. s r.o. KÚPELE SLIAČ a.s.
30. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
30000107
28,91 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. SWAN, a.s.
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci formou voucher poukážky na procesný audit
480/2023/SP-R
9 600,00 € DOBZEP, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29. Máj 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-3636-2023
304,49 € Margita Vadászová Valaliky Industrial Park, s. r. o.