Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ/20730/2024/Piešťany
18 020,29 € Katarína Siváková MH Invest, s.r.o.
9. Máj 2024
KÚPNA ZMLUVA
KZ/20699/2024/Piešťany
45 031,36 € Helena Markechová MH Invest, s.r.o.
9. Máj 2024
DOHODA O MLČANLIVOSTI A ZACHOVANÍ DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ
PARK 25-061/2024
0,00 € ROSOFT, s. r. o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
9. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ/20873/2024/Piešťany
2 496,71 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime MH Invest, s.r.o.
9. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi lízingovou spoločnosťou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
78/2024-2060-4250-3
0,00 € Oberbank Leasing s.r.o. a Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad vládneho auditu Slovenská republika konajúca prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
9. Máj 2024
KÚPNA ZMLUVA
KZ/20819/2024/HS
24 495,45 € Eva Jelínková MH Invest, s.r.o.
9. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena
DoNzVB/10059/2024/Šurany
243,87 € Ing. František Švajda MH Invest, s.r.o.
9. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ/20809/2024/Piešťany
1 270,41 € Mgr. art. Zuzana Kubánová MH Invest, s.r.o.
9. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti číslo 01/2024/0004
87/2024/ORMP
0,00 € Ing. Lýdia Machová Slovak Business Agency
9. Máj 2024
KÚPNA ZMLUVA
KZ/20687/2024/Piešťany
6 659,84 € Eva Jelínková MH Invest, s.r.o.
9. Máj 2024
Zmluva o úvere číslo 01/2024/0004
85/2024/ORMP
15 000,00 € MAX Queen s. r. o. Slovak Business Agency
9. Máj 2024
Rámcová dohoda
SOI/2024/07
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát SOI
9. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1570-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra INVIZO s.r.o.
9. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
644-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra TKP services, s.r.o.
9. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1132-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SLS, s.r.o.
9. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1447-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Eny-Tech s.r.o.
8. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb
2024P001
450,00 € AUDI ALTERAM s. r. o. Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
8. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
2024A048
750,00 € AUDI ALTERAM s. r. o. Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
7. Máj 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o revolvingovom úverovom limite č. S01952/2022
107/24CEZ
0,00 € Tatra banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
994-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra DETOMP s.r.o.