Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2016
Zmluva o výkone znalca
21/2016
0,00 € Marián Kramár Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Zmluva o výkone znalca
23/2016
0,00 € Ing. Vladimír Lenko Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Zmluva o výkone znalca
24/2016
0,00 € Ing. Miroslav Gajdoš Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Zmluva o výkone znalca
26/2016
0,00 € Ing. Ján Rusnák Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Príkazná zmluva
31/2016
0,00 € Milan Kováč Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Príkazná zmluva
36/2016
0,00 € Patrik Falis Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Zmluva o výkone znalca
12/2016
0,00 € Ing. Štefan Varga Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Zmluva o výkone znalca
13/2016
0,00 € Ing. Jaroslav Páleš Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Zmluva o výkone znalca
18/2016
0,00 € Peter Mišík Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Zmluva o výkone znalca
27/2016
0,00 € Ing. Ján Ňuňuk Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Príkazná zmluva
34/2016
0,00 € Patrik Džurina Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. Marec 2016
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - "Grafická príprava a tlač výročnej správy za rok 2015"
Zmluva číslo 41/2016
9 515,00 € FOMI s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
16. Február 2016
Zmluva o upratovacích prácach
07/2016
Doplnená
23 668,48 € IB Rein s r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Február 2016
Zmluva o dielo - Metodika na stanovenie všeobecnej hodnoty zariadení na výkon regulovaných činností v sieťových odvetviach.
05/2016
23 400,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. Január 2016
Kolektívna zmluva na rok 2015
04/2016
0,00 € Odborová organizácia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. November 2015
Maintenance podpora k aplikáciám existujúceho IS na báze Lotus Notes
15/2015
21 879,60 € eDevelopment, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
12. November 2015
Rekonštrukcia klimatizácie
14/2015
20 856,00 € MS SERVIS s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
21. Október 2015
Zmluva o poskytnutí užívacích práv a vykonávanie pozáručného servisu k programom po uplynutí záručnej doby.
13/2015
4 482,00 € Q - BG spol. s r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
16. Apríl 2015
Kúpna zmluva na dodanie osobného motorového vozidla
06/2015
53 760,00 € GALIMEX s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
10. Marec 2015
Rámcová dohoda na zabezpečenie leteckej prepravy
04/2015
19 999,00 € GO travel Slovakia, s.r.o.; Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví