Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2016
Príkazná zmluva
29/2016
0,00 € Milan Kubica Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Príkazná zmluva
32/2016
0,00 € Ing. Erika Berešíková Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Príkazná zmluva
37/2016
0,00 € Ing. Ivan Klobušník Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Príkazná zmluva
38/2016
0,00 € Elena Valkyová Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Zmluva o výkone znalca
17/2016
0,00 € Ing. Ľubomír Agricola Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Zmluva o výkone znalca
22/2016
0,00 € Ing. Jana Lalíková Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Zmluva o výkone znalca
11/2016
0,00 € Ing. Ján Kuchár Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Príkazná zmluva
33/2016
0,00 € Ing. Daniel Kuchár Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Príkazná zmluva
35/2016
0,00 € Peter Páleš Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Zmluva o výkone znalca
15/2016
0,00 € Ing. Igor Niko Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Zmluva o výkone znalca
20/2016
0,00 € PhDr. Aurel Gonščák Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Príkazná zmluva
28/2016
0,00 € Martin Muranica Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Príkazná zmluva
30/2016
0,00 € Jaroslav Ranto Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Príkazná zmluva
39/2016
0,00 € Marian Ňuňuk, DiS. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Zmluva o výkone znalca
14/2016
0,00 € Ing. Miroslav Jarkovský Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Zmluva o výkone znalca
16/2016
0,00 € Peter Pečík Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Zmluva o výkone znalca
19/2016
0,00 € Ing. Juraj Godočik Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Zmluva o výkone znalca
21/2016
0,00 € Marián Kramár Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Zmluva o výkone znalca
23/2016
0,00 € Ing. Vladimír Lenko Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Marec 2016
Zmluva o výkone znalca
24/2016
0,00 € Ing. Miroslav Gajdoš Úrad pre reguláciu sieťových odvetví