Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2018
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1548/2007
1548/2007-d4
3 281,92 € Arcona Capital RE Slovakia s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. Marec 2018
Dohoda o prevode práv a povinností
11/2018
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
1. Marec 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
01/2017
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Slovenskou obchodnou inšpekciou ako správcom majetku štátu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Február 2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o vydávaní firemných kariet Diners Club
98/2005_d03
0,00 € Diners Club CS, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
26. Február 2018
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 001/2018-Sasa
001/2018-Sasa
500,00 € Obec Sása Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. Február 2018
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018/ÚRSO
1/2018/ÚRSO
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
12. Február 2018
Kúpna zmluva č. 01/02018
01/2018
95 978,40 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24. Január 2018
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 001/2018
001/2018
500,00 € Obec Kobylnice Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
18. Január 2018
Dohoda o prevode práv a povinností
04/2018
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
10. Január 2018
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 004/2017
004/2007
550,00 € Obec Vršatské Podhradie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
10. Január 2018
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 002/2017
002/2007
11 000,00 € DCaTHERM, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
10. Január 2018
Dohoda o prevode práv a povinností
02/2018
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
10. Január 2018
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 003/2017
003/2007
1 000,00 € Obec Mošurov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
22. December 2017
Kolektívna zmluva na rok 2018
45/2017
0,00 € Odborová organizácia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
15. December 2017
Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva č. 34/2017
34/2017
15 978,00 € eDevelopment, s.r.o Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. December 2017
Dohoda o splátkach a uznaní dlhu č. 001/2017
001/2007
7 000,00 € CALOR, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
5. December 2017
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia klimatizácie
40/2017
11 340,00 € MS SERVIS s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. August 2017
Dohoda o prevode práv a povinností
27/2017
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. August 2017
Dohoda o prevode práv a povinností
26/2017
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. August 2017
Dohoda o prevode práv a povinností
25/2017
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví