Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2017
Zmluva o poskytovaní služby časovej pečiatky
16/2017
241,20 € D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
11. Máj 2017
Zmluva o dielo č. 13/2017 (Vývoj sw aplikácií)
13/2017
14 520,00 € eDevelopment s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2017
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva - "Grafická príprava, tlač a dodanie výročnej správy úradu za rok 2016."
12/2017
9 130,00 € FOMI s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2017
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
11/2017
2 865,60 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
3. Apríl 2017
Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č. 1/2017/ÚRSO
10/2017
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
28. Marec 2017
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
05/2017
0,00 € Detský domov „Ratolesť“ Tŕnie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Marec 2017
Darovacia zmluva
07/2017
0,00 € Mesto Považská Bystrica Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
22. Marec 2017
Zmluva o vykonávaní úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany
06/2017
Doplnená
5 040,00 € 3J s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
21. Február 2017
Zmluva o údržbe výpočtovej a kancelárskej techniky
03/2017
19 999,00 € GRIPEX s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
7. Február 2017
Kolektívna zmluva na rok 2017
02/2017
Doplnená
0,00 € Odborová organizácia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
22. December 2016
Zmluva o technickej starostlivosti o IT infraštruktúru
93/2016
14 112,00 € SMJ s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. December 2016
Zmluva o právnych službách
Zmluva číslo 91/2016
98 000,00 € JUDr. Miloš Kvasňovský, advokát Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
29. November 2016
Špecifikácia k zmluve o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet
76/2007_d2016-01
6 288,00 € Slovak Telekom, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
29. November 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ZA ZC (DS SME) A5086369
Zmluva číslo 84/2016
1,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
28. November 2016
Zmluva o údržbe motorových vozidiel úradu
Zmluva číslo 81/2016
23 998,00 € H.O.P. s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
2. November 2016
Zmluva o dielo (Maintenance podpora k aplikáciám IS na báze Lotus Notes)
76/2016
23 343,60 € eDevelopment, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
26. Október 2016
Dodatok č. 1 zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy „Aplikačný software na spracovanie miezd“
23/2008 - d01
358,80 € Vema, s.r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
25. Október 2016
Zmluva o poskytnutí užívacích práv a vykonávanie pozáručného servisu k programom po uplynutí záručnej doby.
Zmluva číslo 73/2016
8 964,00 € Q - BG spol. s r.o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
28. September 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb B0303518
Zmluva číslo 70/2016
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
28. September 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb B0922339
Zmluva číslo 71/2016
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví