Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
December
2021
Zmluva o podpore licencií CITRIX
2021-0339-1214610
86 971,20 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
December
2021
Rámcová zmluva
2021-0295-1127222
0,00 € EGEM, s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
December
2021
Rámcová zmluva
2021-0307-1131223
0,00 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
December
2021
Rámcová zmluva
2021-0302-1123221
0,00 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
December
2021
Rámcová zmluva
2021-0298-1127222
0,00 € LiV Elektra, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
December
2021
Rámcová zmluva
2021-0297-1127222
0,00 € EGEM, s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
December
2021
Hromadná poistná zmluva
2021-0363-1164420
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
December
2021
Zmluva o dielo
2021-0330-1214610
365 314,03 € Soitron, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
December
2021
Zmluva o zabezpečení obsluhy elektrickej stanice Liptovská Mara
2021-0310-1130222
510 000,00 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
December
2021
Rámcová zmluva
2021-0294-1127222
235 044,89 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
December
2021
Zmluva o dielo
2021-0319-1132223
75 600,00 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
10.
December
2021
Čiastková zmluva č.3 k Rámcovej dohode č.2017-0107-1121210 na výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn - oblasť 3
2021-0340-1129222
193 267,63 € TENSET, s. r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9.
December
2021
Rámcová zmluva
2021-0308-1131223
194 248,97 € LiV Elektra, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9.
December
2021
Zmluva o zabezpečení obsluhy elektrickej stanice Považská Bystrica
2021-0312-1130222
492 000,00 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9.
December
2021
Čiastková zmluva č. 5 k Rámcovej dohode č. SEPS - 2017-0105-1121210 na výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 1
2021-0329-1133223
84 848,46 € COMENERG, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
9.
December
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0343-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Nano Energies Slovensko s.r.o.
8.
December
2021
Zmluva o poskytovaní finančného daru
2021-0370-1103101
5 000,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Liga za duševné zdravie SR
8.
December
2021
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2021-0371-1103101
5 000,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Cesta von
8.
December
2021
Zmluva o dielo
2021-0291-1183210
89 220,00 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
8.
December
2021
Kúpna zmluva
2021-0332-1178530
191 808,00 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.