Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2022
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0466-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. D. TRADING INTERNATIONAL SA
29. December 2022
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0399-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. EDF Trading Limited
29. December 2022
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0349-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Power Solutions, s.r.o.
29. December 2022
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0398-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Danske Commodities A/S
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Sekundárna regulácia napätia na rok 2023
2022-0341-1209301
0,00 € ZSE Elektrárne, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29. December 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
2022-0442-1209301
0,00 € BUKÓZA ENERGO, a. s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29. December 2022
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0395-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. NextTradeEurope s.r.o.
29. December 2022
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0406-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
29. December 2022
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0350-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ZSE Energia a.s.
29. December 2022
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0405-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ALPIQ ENERGY SE
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní podpornej služby typu Štart z tmy na rok 2023
2022-0340-1209301
0,00 € ZSE Elektrárne, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
29. December 2022
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0461-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
29. December 2022
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0408-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. RWE Supply & Trading GmbH
29. December 2022
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0431-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Axpo Bulgaria EAD
29. December 2022
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0346-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Slovenské elektrárne, a.s.
29. December 2022
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2022-0424-1209301
0,00 € Slovenská elektrizačná pSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.renosová sústava, a.s. PMP Energy, s.r.o.
23. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb prevádzky IBM HW a SW
2022-0322-1214610
193 536,00 € eGroup Solutions, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. December 2022
Kolektívna zmluva na roky 2023-2025 medzi Základnou odborovou organizáciou ECHOZ pri Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s. a Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s.
2023-2025
0,00 € Základná organizácia ECHOZ pri SEPS Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní technickej podpory HW komponentov prevádzkového informačného systému
2022-0177-1158330/01
0,00 € IPESOFT spol. s r. o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23. December 2022
Zmluva o dielo
2022-0288-1171510
65 340,00 € LiV - EPI, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.