Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Júl 2024
DOHODA O ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH SPROSTREDKOVATEĽOM
2024/68
0,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
15. Júl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2024/74
0,00 € Mgr. Richard Tartaľ Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Júl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2024/72
0,00 € JUDr. Ľuboš Daniš Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Júl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2024/73
0,00 € JUDr. Ing. Marián Karkuš Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Júl 2024
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2024/70
0,00 € Martin Oravec Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Júl 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2024/69
0,00 € Martin Oravec Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Júl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2024/71
0,00 € Martin Oravec Úrad pre reguláciu hazardných hier
2. Júl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2024/67
0,00 € Mgr. Martin Bohoš Úrad pre reguláciu hazardných hier
28. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
2024/66
172 800,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
26. Jún 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007
2024/65
93 798,58 € Asseco Central Europe, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
19. Jún 2024
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2024/63
0,00 € JUDr. Ing. Marián Karkuš Úrad pre reguláciu hazardných hier
19. Jún 2024
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2024/64
0,00 € Mgr. Richard Tartaľ Úrad pre reguláciu hazardných hier
19. Jún 2024
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2024/62
0,00 € JUDr. Ľuboš Daniš Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Jún 2024
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode na zabezpečenie sťahovacích služieb a súvisiacich služieb
2024/61
0,00 € IVANEX services s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
5. Jún 2024
Dohoda o ukončení používania služobného motorového vozidla
2024/59
0,00 € Ing. Miroslav Motolík Úrad pre reguláciu hazardných hier
5. Jún 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely a na súkromné účely
2024/60
0,00 € Ing. Miroslav Motolík Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. Jún 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2024/58
0,00 € Ing. Miroslav Motolík Úrad pre reguláciu hazardných hier
31. Máj 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
2024/57
0,00 € AUTO ROTOS s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
31. Máj 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
2024/55
0,00 € AutoFlex, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
31. Máj 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
2024/56
0,00 € AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier