Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2024/1
0,00 € Ing. Peter Šulek Úrad pre reguláciu hazardných hier
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2024/2
0,00 € Mgr. Zlatica Sitarčíková Úrad pre reguláciu hazardných hier
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2024/3
0,00 € Mgr. Jaroslav Plžik Úrad pre reguláciu hazardných hier
24. Január 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2024/5
0,00 € Mgr. Ján Grech Úrad pre reguláciu hazardných hier
28. December 2023
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
2023/77
1 296,00 € Slovakia Online s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
28. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
2023/76
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
28. December 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní dôveryhodných služieb
2023/75
9 817,50 € Disig, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
28. December 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
2023/74
96 000,00 € advokátska kancelária Antónia Džupinová, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo a o poskytovaní služieb
2023/73
43 200,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
21. December 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností
2023/72
0,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. December 2023
Kúpna zmluva
2023/71
14 142,80 € Unicorn Systems SK s. r. o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. December 2023
Kúpna zmluva
2023/69
139 400,00 € DANUBIASERVICE, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. December 2023
Rámcová zmluva o dodávke a montáži jednotlivých prvkov vybavenia
2023/70
71 520,00 € DREVEX EU, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
7. December 2023
VÝPOVEĎ ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU , číslo zmluvy: Z311071CTK8, MIRRI SR: 977/2023
2023/68
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu hazardných hier
7. December 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2023/62
0,00 € Mgr. Marián Pál Úrad pre reguláciu hazardných hier
6. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
2023/67
0,00 € Dunajská 7, družstvo Úrad pre reguláciu hazardných hier
5. December 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2023/63
0,00 € Mgr. Marián Pál Úrad pre reguláciu hazardných hier
5. December 2023
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2023/64
0,00 € Mgr. Marián Pál Úrad pre reguláciu hazardných hier