Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2023/3
1 339,20 € Slovakia Online s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 10/OSMIaVS/2020
2022/57
0,00 € Finančné riaditeľstvo SR Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2022/56
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
29. December 2022
Zmluva o výučbe anglického jazyka
2022/54
20 966,40 € International House Bratislava, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
29. December 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní dôveryhodných služieb
2022/55
5 472,00 € Disig, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. December 2022
Kúpna zmluva
Z202215435_Z
73 400,00 € Unicorn Systems SK s. r. o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
20. December 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
2022/53
79 200,00 € Kreston Slovakia Technology, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
1. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2022/51
64 656,00 € ENERGIA project design, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
1. December 2022
Zmluva o zabezpečení ochrany majetku
2022/50
6 396,00 € ALTYS, spol. s r. o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
18. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2022/49
0,00 € Mgr. Zuzana Dudášová Úrad pre reguláciu hazardných hier
7. November 2022
Rámcová dohoda
Z202212507_Z
95 973,95 € PERGAMON spol. s r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
7. November 2022
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2022/48
0,00 € Zuzana Virdzeková Úrad pre reguláciu hazardných hier
2. November 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2022/47
0,00 € Viktor Konečný Úrad pre reguláciu hazardných hier
2. November 2022
Rámcová dohoda na zabezpečenie sťahovacích služieb a súvisiacich služieb
2022/45
79 200,00 € PLUSIM spol. s r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
2. November 2022
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2022/46
0,00 € Viktor Konečný Úrad pre reguláciu hazardných hier
28. Október 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2022/44
0,00 € Dušan Puček Úrad pre reguláciu hazardných hier
27. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
2022/43
152,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
17. Október 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
2022/42
44 500,00 € Advokátska kancelária Antónia Džupinová, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Október 2022
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2022/40
0,00 € Zuzana Virdzeková Úrad pre reguláciu hazardných hier
11. Október 2022
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2022/41
0,00 € Zuzana Virdzeková Úrad pre reguláciu hazardných hier