Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva č. 202314 o zabezpečení ochrany majetku
2023/61
6 228,00 € ALTYS, spol. s r. o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
30. November 2023
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve
2023/60
0,00 € ZO SLOVES - Úrad pre reguláciu hazardných hier Úrad pre reguláciu hazardných hier
24. November 2023
Poistná zmluva - Postenie zodpovednosti za škodu
2023/59
2 640,00 € Union poisťovňa, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
24. November 2023
Poistná zmluva - Poistenie majetku podnikateľských subjektov
2023/58
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
21. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2023/56
44 990,00 € MiGulli, spol. s r. o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
16. November 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (k jej rekonštruovanému zneniu - vo vzťahu k predmetu plnenia: modul hazardných hier)
2023/55
67 943,63 € Asseco Central Europe, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
14. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2023/54
81 346,31 € AMG Security s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
13. Október 2023
Zmluva o dielo
2023/53
4 776,00 € IPSOS s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
9. Október 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb, realizovaných vo verejnom obstarávaní
2023/52
12 000,00 € SmartCube, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
26. September 2023
Rámcová dohoda pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
2023/48
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrad pre reguláciu hazardných hier
26. September 2023
Rámcová dohoda pre havarijné poistenie motorových vozidiel
50/2023
5 954,30 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrad pre reguláciu hazardných hier
26. September 2023
Poistná zmluva č. 5519002116
2023/51
4 539,80 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrad pre reguláciu hazardných hier
26. September 2023
Poistná zmluva č. 3559010119
49/2023
1 255,22 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrad pre reguláciu hazardných hier
22. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisných činností (dochádzkový systém ANeT)
2023/47
4 704,00 € ANeT Slovakia s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
19. September 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2023/44
0,00 € Mgr. Jaroslav Plžik Úrad pre reguláciu hazardných hier
19. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (k jej rekonštruovanému zneniu - vo vzťahu k predmetu plnenia: modul hazardných hier)
2023/43
95 297,64 € Asseco Central Europe, a.s. Úrad pre reguláciu hazardných hier
19. September 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely
2023/45
0,00 € Mgr. Jaroslav Plžik Úrad pre reguláciu hazardných hier
24. August 2023
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve
2023/42
0,00 € ZO SLOVES - Úrad pre reguláciu hazardných hier Úrad pre reguláciu hazardných hier
24. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2023/41
45 900,99 € O2 Slovakia, s.r.o. Úrad pre reguláciu hazardných hier
3. August 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2023/39
0,00 € Mgr. Marek Baláž Úrad pre reguláciu hazardných hier